HELSENORGE

The 1st Annual Tromsø Conference in Neurohabilitation

Velkommen til konferanse i Tromsø!

Denne konferansen har som mål i å gi faglig påfyll til ansatte i Helse Nord. Vi åpner i tillegg opp for deltagelse nasjonalt.
konferanse tromsø illustrasjon

Foto: colourbox.com

Praktisk informasjon

Konferanseavgift
Kr.  2 295,- per person (konferanse, 2 x lunsj, middag)

Overnatting
Enkeltrom kr 1 145,- per døgn.

Frist for påmelding
28. februar 2022.
Påmelding er bindende.

Facebook
HABTOS2022

Program
program_hab2022_web.pdf

FORELESEREAnders Dechsling
Stipendiat/vernepleier
Høgskolen i Østfold
Arvid Nikolai Kildahl

Psykologspesialist


PUA, Nasjonal kompetanse-tjeneste for utviklingshemming/
psykisk helse og NevSom
Audny
Anke

Professor/overlege


UiT – Norges arktiske universitet/Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Borghild M. Lyng
Spesialrådgiver
Habiliteringssenteret , Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Giacomo Vivanti  
Associate Professor 

A.J. Drexel Autism Institute

Kari Anne Pedersen 


RådgiverRegional kompetanse-tjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst
Line Britt Ulriksen
Lektor

Sarpsborg kommune
Marianne B. Halvorsen

Psykologspesialist/forskerHabilitering for barn og unge, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Marie Stegger Sørensen
Sentersjef


ADHD Center Danmark


Marius Storvik
Førsteamanuensis/jurist

UiT - Norges arktiske universitet

Mark Palmieri
Psykolog/Co-Director

Center for Children with Special Needs (CCSN)
Marthe
Bilet
Lektor


Sarpsborg kommune

Mats Fredriksen


Overlege/psykiater Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst
Michael
Bloch
Associate Professor

Child Study Center på Yale School of Medicine
Monica
Olsen
Stipendiat/vernepleier

UiT - Norges arktiske universitet

Monica Vandbakk
Førsteamanuensis

Oslo Met

Morten
Bekk


PsykologspesialistRegional kompetanse-tjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst
Nils-Øivind 
Offernes

Psykologspesialist 


Oslo universitetssykehus HF

Oddbjørn Løndal
Universitetslektor/
mentor
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)
Per V. Wilhelmsen

Seksjonsleder/vernepleier


Habiliteringsseksjonen på Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Pål Munch-Ellingsen

Brukerrepresentant 


Roald
Øien
Professor

UiT - Norges arktiske universitet 

Sissel Berge Helverschou

PhD/psykologspesialist/
forsker

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)
Torhild Smith Wiker
Forsker, psykiater og overlege

Haukeland universitetssykehus HF
Trine Lise Bakken


Fag- og forskningslederNasjonal kompetanse-tjeneste for utviklings-hemming og psykisk helse/PUA og første-amanuensis ved OsloMetFant du det du lette etter?