Teoretisk og praktisk kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset” 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 22.10.2019-23.10.2019

Kurset omhandler utførelse og tolkning av resistensbestemmelse. Kurset kan være nyttig både for leger og bioingeniører som er relativt nye i faget og for dem som har vært med en stund.

Målgruppe: Leger og bioingeniører ved medisinsk mikrobiologiske laboratorier i Norge. Primær målgruppe er personale ved human-medisinske mikrobiologiske avdelinger, men kurset er også åpent for inntil 4-5 personer fra det veterinærmedisinske miljøet.

AFA-logo

Når og hvor

Dato
22.10.2019-23.10.2019 
Klokkeslett
Sted
Kurssalen, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, 1. etg. (like ved personalinngangen)
 
Mer informasjon
Påmelding  
Godkjenninger: 
Kurset søkes godkjent som kurs for utdanningskandidater innen medisinsk mikrobiologi samt som tellende timer for bioingeniører under/med spesialistgodkjenning.

Arrangør: 
Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus, Bioingeniørfaglig institutt ved Rådgivende utvalg for mikrobiologi (RUFMIK), NITO og Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res), Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

Kursavgift: 
Kr 4.000 inkl. lunsj og kaffe/te begge dager. Kursavgiften må være innbetalt før kursstart. Kursdeltagere må selv besørge overnatting og dekke reise- og oppholdsutgifter. For å kunne arrangere kurset er vi avhengige av tilstrekkelig stor deltagelse fra laboratoriene (minst 30 deltagere).

Kontaktinformasjon: 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Ragnhild Raastad (raraas@ous-hf.no).  
Påmeldingsfrist:
13. september 2019.  

Det er plass til inntil 50 deltagere. Tildeling av plass skjer i den rekkefølge påmelding registreres. Vi ønsker flest mulig laboratorier representert, fortrinnsvis med bioingeniør og lege. 

Kursansvarlige: 
Karianne Wiger Gammelsrud (kursleder), Lise Hulløen-Orø, Per Espen Akselsen og Ragnhild Raastad 

Medvirkende: 
Anne Katrine Steffensen, Cecilie Torp Andersen, Christoffer Lindemann, Dagfinn Skaare, Hege Enger, Iren Høyland Löhr, Kristin Hegstad, Marie Therese Noer, Tore Taksdal Stubhaug, Ørjan Samuelsen

Kursprogram kommer seinere. Vel møtt på resistenskurs i oktober!

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)