Teoretisk og praktisk kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset” 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 22.10.2019-23.10.2019

Kurset omhandler utførelse og tolkning av resistensbestemmelse. Kurset kan være nyttig både for leger og bioingeniører som er relativt nye i faget og for dem som har vært med en stund.

Målgruppe: Leger og bioingeniører ved medisinsk mikrobiologiske laboratorier i Norge. Primær målgruppe er personale ved human-medisinske mikrobiologiske avdelinger, men kurset er også åpent for inntil 4-5 personer fra det veterinærmedisinske miljøet.

AFA-logo

Når og hvor

Dato
22.10.2019-23.10.2019 
Klokkeslett
Sted
Kurssalen, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, 1. etg. (like ved personalinngangen)
 
Mer informasjon
Påmelding  
Godkjenninger: 
Kurset søkes godkjent som kurs for utdanningskandidater innen medisinsk mikrobiologi samt som tellende timer for bioingeniører under/med spesialistgodkjenning.

Arrangør: 
Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus, Bioingeniørfaglig institutt ved Rådgivende utvalg for mikrobiologi (RUFMIK), NITO og Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res), Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

Kursavgift: 
Kr 4.000 inkl. lunsj og kaffe/te begge dager. Kursavgiften må være innbetalt før kursstart. Kursdeltagere må selv besørge overnatting og dekke reise- og oppholdsutgifter. For å kunne arrangere kurset er vi avhengige av tilstrekkelig stor deltagelse fra laboratoriene (minst 30 deltagere).

Kontaktinformasjon: 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Ragnhild Raastad (raraas@ous-hf.no).  
Påmeldingsfrist:
13. september 2019.  

Det er plass til inntil 50 deltagere. Tildeling av plass skjer i den rekkefølge påmelding registreres. Vi ønsker flest mulig laboratorier representert, fortrinnsvis med bioingeniør og lege. 

Kursansvarlige: 
Karianne Wiger Gammelsrud (kursleder), Lise Hulløen-Orø, Per Espen Akselsen og Ragnhild Raastad 

Medvirkende: 
Anne Katrine Steffensen, Cecilie Torp Andersen, Christoffer Lindemann, Dagfinn Skaare, Hege Enger, Iren Høyland Löhr, Kristin Hegstad, Marie Therese Noer, Tore Taksdal Stubhaug, Ørjan Samuelsen


Vel møtt på resistenskurs i oktober!

Fant du det du lette etter?