Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Harstad

Kurs, Foreløpig er ikke tid satt opp. Ta kontakt dersom du er interessert., Lærings- og mestringssenteret, Harstad

2-dagers kurs  for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Tilbudet er for deg som:

  • Er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt.
  • Ønsker å lære mer om varig endring av vaner og livsstil for å oppnå bedre helse.
  • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.
  • Kursets hovedmål er å gi den enkelte noen verktøy til hjelp på vei mot en varig livsstilsendring.

Dette foregår gjennom tema som:

  • Brukerinnlegg
  • Informasjon om tilbudet ved Senter for sykelig overvekt
  • Tankens kraft og livsstilsendring
  • Kosthold
  •  Å komme i gang med fysisk aktivitet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kurset inngår som en del av behandlingstilbudet ved senter for sykelig overvekt. Personer som er under utredning / behandling settes opp som deltakere i samråd med behandler. Du vil få innkalling fra sykehuset når du har fått plass på kurset

Pasienten som skal delta føres på henvisningen.

Når og hvor

Tid
Foreløpig er ikke tid satt opp. Ta kontakt dersom du er interessert.
Sted
UNN Harstad
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Harstad
 
Kontakt
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Sted: Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret, UNN Harstad

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 15 deltakere. Todagers kurs. Arrangeres jevnlig.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter
Praktisk informasjon fra behandlingssted

Ta kontakt for mer informasjon:
Senter for sykelig overvekt, UNN Harstad v/ Ann-Heidi Mathisen,
E-post: Ann-Heidi.Mathisen@unn.no Tlf: 770 15533

 eller kristin.helen.almaa@unn.no
Med.pol, fortrinnsvis mandag og onsdag  Tlf: 770 15216

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Senter for sykelig overvekt, Ernæringssenteret, Terapeutavdelingen, brukerrepresentant og Lærings- og mestringssenteret – UNN HF,Harstad