Styremøte i UNN HF 8. februar 2017

Styremøte, 08.02.2017

Møteinnkalling og presseprotokoll  er vedlagt.
Blant sakene til behandling er Høringssak - Hjerteinfarkt og PCI (oppdatert 3.2.2017, nytt vedlegg 4)

Når og hvor

Dato
08.02.2017 
Klokkeslett
09:10-15:40
Sted
UNN Tromsø
Administrasjonens møterom, D1.707
 

Sak 7-2017 Regional kvalitetsstrategi 2016-2020 .pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 7-2017 Regional kvalitetsstrategi 2016-2020 .pdfSak 7-2017 Regional kvalitetsstrategi 2016-2020 .pdf
Sak 8-2017 Høringssak - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 8-2017 Høringssak - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdfSak 8-2017 Høringssak - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdf
Sak 9-2017 Høringssak - Hjerteinfarkt og PCI .pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 9-2017 Høringssak - Hjerteinfarkt og PCI .pdfSak 9-2017 Høringssak - Hjerteinfarkt og PCI .pdf
Komplett offentlig oppdatert møteinnkalling til styremøte 8.2.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Komplett offentlig oppdatert møteinnkalling til styremøte 8.2.2017.pdfKomplett offentlig oppdatert møteinnkalling til styremøte 8.2.2017.pdf
Presseprotokoll 2017 02 08 - Styremøte UNN.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Presseprotokoll 2017 02 08 - Styremøte UNN.pdfPresseprotokoll 2017 02 08 - Styremøte UNN.pdf
Sak 10-2017 Dialogavtale for 2018 mellom styret og administrerende direktør.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 10-2017 Dialogavtale for 2018 mellom styret og administrerende direktør.pdfSak 10-2017 Dialogavtale for 2018 mellom styret og administrerende direktør.pdf
Sak 11-2017 Forberedende virksomhetsplan for 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 11-2017 Forberedende virksomhetsplan for 2018.pdfSak 11-2017 Forberedende virksomhetsplan for 2018.pdf
Sak 1-2017 Møteinnkalling og saksliste til styremøte 8.2.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 1-2017 Møteinnkalling og saksliste til styremøte 8.2.2017.pdfSak 1-2017 Møteinnkalling og saksliste til styremøte 8.2.2017.pdf
Sak 12-2017 Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 12-2017 Oppdragsdokument 2017.pdfSak 12-2017 Oppdragsdokument 2017.pdf
Sak 13-2017 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 13-2017 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte.pdfSak 13-2017 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte.pdf
Sak 14-2017 Styreevaluering.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 14-2017 Styreevaluering.pdfSak 14-2017 Styreevaluering.pdf
Sak 15-2017 Orienteringssaker - offentlig.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 15-2017 Orienteringssaker - offentlig.pdfSak 15-2017 Orienteringssaker - offentlig.pdf
Sak 16-2017 Referatsaker.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 16-2017 Referatsaker.pdfSak 16-2017 Referatsaker.pdf
Sak 17-2017 Eventuelt.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 17-2017 Eventuelt.pdfSak 17-2017 Eventuelt.pdf
Sak 2-2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 2016 12 14.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 2-2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 2016 12 14.pdfSak 2-2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 2016 12 14.pdf
Sak 3-2017 Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 3-2017 Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2016.pdfSak 3-2017 Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2016.pdf
Sak 4-2017 Oppsummering av styresaker 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 4-2017 Oppsummering av styresaker 2016.pdfSak 4-2017 Oppsummering av styresaker 2016.pdf
Sak 5-2017 STYRESAK -kontinuerlig forbedring.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 5-2017 STYRESAK -kontinuerlig forbedring.pdfSak 5-2017 STYRESAK -kontinuerlig forbedring.pdf
Sak 6-2017 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - Stedlig ledelse.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217/Sak 6-2017 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - Stedlig ledelse.pdfSak 6-2017 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - Stedlig ledelse.pdf


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)