Styremøte i UNN HF 7. april 2017 (ekstraordinært)

Styremøte, 07.04.2017

Oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik - presiseringer vedrørende fødeavdelingen.

Når og hvor

Dato
07.04.2017 
Klokkeslett
14:00- 
Sted
UNN Tromsø
Biblioteket D1.704