Styremøte i UNN HF 5. oktober 2016

Styremøte , 05.10.2016

Møteinnkalling og presseprotokoll er vedlagt.
ST 77/2016 
Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 78/2016 
Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 14.9.2016

ST 79/2016 
Tertialrapport for UNN - andre tertial 2016 - med Kvalitetsog
virksomhetsrapport august 2016

ST 80/2016
Tertialrapport 2/2016 for utbyggingsprosjekter

ST 81/2016
Tilsynsrapport - eksterne tilsyn

ST 82/2016
Høringssak – Regional smittevernplan og tuberkulosekontroll-program 2016-2020

ST 83/2016
Orienteringssaker

ST 84/2016 
Referatsaker

ST 85/2016 
Oppfølgingssak – Sivilombudsmannens rapport

ST 86/2016 
Møte- og årsplan 2017 for styret ved UNN - justering

ST 87/2016 
Eventuelt 

Når og hvor

Dato
05.10.2016 
Klokkeslett
09:00-
Sted
UNN Tromsø
Administrasjonens møterom, D1.707
 
Fant du det du lette etter?
Gi oss gjerne tilbakemelding! Vi kan desverre ikke svare deg direkte når du legger inn noe her, men vi bruker tilbakemeldingen din i kontinuerlig forbedring av nettsidene. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.