Styremøte i UNN HF 5. oktober 2016

Styremøte, 05.10.2016

Møteinnkalling og presseprotokoll er vedlagt.
ST 77/2016 
Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 78/2016 
Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 14.9.2016

ST 79/2016 
Tertialrapport for UNN - andre tertial 2016 - med Kvalitetsog
virksomhetsrapport august 2016

ST 80/2016
Tertialrapport 2/2016 for utbyggingsprosjekter

ST 81/2016
Tilsynsrapport - eksterne tilsyn

ST 82/2016
Høringssak – Regional smittevernplan og tuberkulosekontroll-program 2016-2020

ST 83/2016
Orienteringssaker

ST 84/2016 
Referatsaker

ST 85/2016 
Oppfølgingssak – Sivilombudsmannens rapport

ST 86/2016 
Møte- og årsplan 2017 for styret ved UNN - justering

ST 87/2016 
Eventuelt 

Når og hvor

Dato
05.10.2016 
Klokkeslett
09:00-
Sted
UNN Tromsø
Administrasjonens møterom, D1.707
 
Fant du det du lette etter?