Styremøte i UNN HF 30. mars 2016

Styremøte, 29.03.2016-30.03.2016

Innkalling og protokoll er vedlagt.
Dagsorden

  1.  Årsregnskap 2015 - med styrets årsberetning
  2. Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2016
  3. Tilsynsrapport - eksterne tilsyn
  4. Årlig melding 2015
  5. Ledelsens gjennomgang
  6. Tertialrapport 3/2015 for utbyggingsprosjekter
  7. Finansiering tidligfase Nye UNN Narvik
  8. Helse Nord RHFs Plan 2017-2020 – økonomisk bærekraft – innspill fra UNN
  9. Direktørens dialogavtale med styret - 2. gangs behandling
Sak 6 og 7 har vedlegg som er unntatt offentlighet. Disse dokumentene legges kun til styrerepresentantenes nettbrett, og vil ikke følge i den offisielle versjonen av utsendingen.

Gjennomføringsplan

 Tirsdag 29.3.2016 (Styremøte del 1)

- Kl 17.00 Årsregnskap 2015 med gjennomgang av og med revisor
- Kl. 19.30 Middag på Pingvinhotellet

Onsdag 30.3.2016 (Styremøtet del 2)

- Kl 09.00 Møtestart i Adm. møterom med pasienthistorie
- Kl 10.45 Ungdomsrådets leder presenterer status i arbeidet
- Kl 11.00 Presentasjon med befaring i Barne- og ungdomsklinikken
- Kl 12.00 Lunsj
- Kl 12.30 Saksbehandlingen starter opp igjen
- Kl 15.00 Møteslutt

Når og hvor

Dato
29.03.2016-30.03.2016 
Klokkeslett
17:00-15:00
Sted
UNN Tromsø
Administrasjonens møterom D1.707
 
Fant du det du lette etter?