Styremøte i UNN HF 28.- 29. mars 2017

Styremøte, 28.03.2017-29.03.2017

Møteinnkalling er vedlagt.Blant sakene til behandling er Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgi og føde ved UNN Narvik og Langsiktig utvikling av ambulansetjenesten. Sak 26/2017-Idéfase for psykiatri- og rusfeltet: Vedlegg med ny versjon.

Når og hvor

Dato
28.03.2017-29.03.2017 
Klokkeslett
16:00-12:30
Sted
Bodø, Clarion Hotel Grand
 

Styresaker

Komplett møteinnkalling til styremøte 28.-29.3.2017pdf.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Komplett møteinnkalling til styremøte 28.-29.3.2017pdf.pdfKomplett møteinnkalling til styremøte 28.-29.3.2017pdf.pdf
Presseprotokoll 2017 03 28.-29. - Styremøte UNN.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Presseprotokoll 2017 03 28.-29. - Styremøte UNN.pdfPresseprotokoll 2017 03 28.-29. - Styremøte UNN.pdf
Sak 18-2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 18-2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfSak 18-2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Sak 19-2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 8.2.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 19-2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 8.2.2017.pdfSak 19-2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 8.2.2017.pdf
Sak 20-2017 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 20-2017 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2017.pdfSak 20-2017 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2017.pdf
Sak 21-2017 Årlig melding 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 21-2017 Årlig melding 2016.pdfSak 21-2017 Årlig melding 2016.pdf
Sak 22-2017 Årsregnskap og styrets årsberetning for 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 22-2017 Årsregnskap og styrets årsberetning for 2016.pdfSak 22-2017 Årsregnskap og styrets årsberetning for 2016.pdf
Sak 23-2017 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 23-2017 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2016.pdfSak 23-2017 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2016.pdf
Sak 24-2017 Tertialrapport 3 2016 for utbyggingsprosjekter-offentlig.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 24-2017 Tertialrapport 3 2016 for utbyggingsprosjekter-offentlig.pdfSak 24-2017 Tertialrapport 3 2016 for utbyggingsprosjekter-offentlig.pdf
Sak 25-2017 Langsiktig utvikling av ambulansetjenesten ved UNN.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 25-2017 Langsiktig utvikling av ambulansetjenesten ved UNN.pdfSak 25-2017 Langsiktig utvikling av ambulansetjenesten ved UNN.pdf
Sak 26-2017 Idéfase for psykiatri- og rusfeltet.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 26-2017 Idéfase for psykiatri- og rusfeltet.pdfSak 26-2017 Idéfase for psykiatri- og rusfeltet.pdf
Sak 27-2017 RHFets Plan 2018-2021 - UNNs tilbakemeldinger.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 27-2017 RHFets Plan 2018-2021 - UNNs tilbakemeldinger.pdfSak 27-2017 RHFets Plan 2018-2021 - UNNs tilbakemeldinger.pdf
Sak 28-2017 Langtidsplan 2018-2021.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 28-2017 Langtidsplan 2018-2021.pdfSak 28-2017 Langtidsplan 2018-2021.pdf
Sak 29-2017 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap og.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 29-2017 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap og.pdfSak 29-2017 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap og.pdf
Sak 30-2017 Orienteringssaker (2).pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 30-2017 Orienteringssaker (2).pdfSak 30-2017 Orienteringssaker (2).pdf
Sak 31-2017 Referatsaker.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 31-2017 Referatsaker.pdfSak 31-2017 Referatsaker.pdf
Sak 32-2017 Eventuelt.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/28-290317/Sak 32-2017 Eventuelt.pdfSak 32-2017 Eventuelt.pdf


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)