Styremøte i UNN HF 27. januar 2016 (ekstraordinært)

Styremøte, 27.01.2016

Møteinnkalling og presseprotokoll vedlagt.
ST 1/2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 2/2016 Utvidelse av PET-senter prosjektet, utlysning av konkurranse som OPS 
  • unntatt offentlighet i medhold av offl. § 23, tredje ledd jf. Fvl. § 13.2; forretningsmessige forhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde
  • utkast til saken er oversendt i egen forsendelse fra administrasjonssjefen, ny versjon er vedlagt her.

Når og hvor

Dato
27.01.2016 
Klokkeslett
19:00-20:20
Sted
UNN Tromsø
Administrasjonens møterom D1.707/Telefonmøte
 
Fant du det du lette etter?