Styremøte i UNN HF 27. april 2016

Styremøte, 27.04.2016

Møteinnkalling og protokoll er vedlagt.
Dagsorden

ST 36/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2016

ST 37/2016 Ambulansestasjon ved UNN Harstad - Unntatt offentlighet jfr Offl. § 23 tredje ledd jf. Fvl. § 13.2 (forretningsforhold)

ST 38/2016 Tilbakemelding til Helse Nord RHFs Plan 2017-2020 - del 2

ST 39/2016 Mottak av pengegave til syklotron og skannere i PET-senteret

ST 40/2016 Årsrapport fra Brukerutvalget 2015

ST 41/2016 Oppnevning av nytt Brukerutvalg ved UNN 2016-2018 (ettersendes)

ST 42/2016 Høring – Utviklingsplan for psykisk helse og TSB (ettersendes)

Når og hvor

Dato
27.04.2016 
Klokkeslett
08:00-15:00
Sted
UNN Tromsø
Administrasjonens møterom D1.707
 
Fant du det du lette etter?