Styremøte i UNN HF 22. juni 2016

Styremøte, 22.06.2016

Møteinnkalling og protokoll er vedlagt
Saksnr. Innhold
ST 55/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

 
ST 56/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 1.6.2016

 
ST 57/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2016

 
ST 58/2016 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn

 
ST 59/2016 Ledelsens gjennomgang

 
ST 60/2016 Forberedende virksomhetsplanlegging 2017 og orientering om
arbeid med langtidsplan

 
ST 61/2016 Kontinuerlig forbedring - tentativ gjennomføringsplan for UNN

 
ST 62/2016 Møteplan for styremøter 2017

ST 63/2016 Orienteringssaker

 
Skriftlige orienteringer
1. Resultatkvalitet
2. Protesekirurgi ved UNN - oppfølgingssak
Muntlige orienteringer
3. Pasienthistorie
4. Nasjonal helse- og sykehusplan – føringer fra Helse Nord RHF
vedrørende oppfølging i UNN
5. Tiltak for å sikre åpen og god dialog i sykehusene – oppfølging av
sak 52/2016-3
6. Etablering av felles regional forvaltning av kliniske IKT-systemer
i UNN
7. Innføring av nye regionale kliniske IKT-systemer i UNN høsten
2016
8. Evaluering av sykestuene i Nord-Troms
9. Regional plan for geriatri – orientering om endret strategisk
tilnærming fra Helse Nord RHF

 
ST 64/2016 Referatsaker

1. Brev fra Lenvik kommune, vedrørende Uttalelse som er sendt fra
Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune om pasienttransport i
Midt-Troms, datert 27.5.2016
2. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 6.6.2016
3. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten
vedrørende styresaker til styremøtet 22.6.2016, datert 7.6.2016
4. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 7.6.2016
5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 8.6.2016
6. Referat Brukerutvalgets møte 15.6.2016
7. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med tillitsvalgte og vernetjenesten
vedrørende styresaker til styremøtet 22.6.2016, datert 17.6.2016

 
ST 65/2016 Eventuelt

Når og hvor

Dato
22.06.2016 
Klokkeslett
08:00-15:00
Sted
UNN Narvik
Peisestua i Søsterveien
 
Fant du det du lette etter?