Styremøte i UNN HF 22. februar 2016

Styremøte, 22.02.2016

Innkalling og protokoll er vedlagt.
Saksnr Innhold

ST 16/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 17/2016 Utvidelse av PET-senter prosjektet, vedtak om bygging, finansiering og leieavtale

- Utsatt offentlighet etter Offl. §§ 5 og 23 første ledd, jfr. Helseforetaksloven § 26 a nr. 4 og 5

Når og hvor

Dato
22.02.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
UNN Tromsø
Administrasjonens møterom D1.707
 
Fant du det du lette etter?