Styremøte i UNN HF 14. september 2016

Styremøte, 14.09.2016

Møteinnkalling er vedlagt

ST 68/2016
Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 69/2016
Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 22.6.2016 og 23.8.2016

ST 70/2016
Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2016

ST 71/2016
Virksomhetsplanlegging ved UNN – årshjul

ST 72/2016
Godkjenning av HMS-strategien ved UNN

ST 73/2016
Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer
 1. Tilsynssak ambulansetjenesten (ettersendes)
 2. Forberedelse til salg av C00
 3. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap
 4. UNN/UiT-forskning gir oppsiktsvekkende resultater – stentbruk ved hjerteoperasjoner
 5. Etablering av partikkelterapi og protonbehandling
 6. Oppfølgingssak – Sivilombudsmannens rapport (ettersendes)
Muntlige orienteringer 
    7. Innføring av nye regionale kliniske IKT-systemer i UNN høsten 2016
    8. Pasienthotelltilbudet
    9. Alvorlig hendelser ved UNN - unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. Hpl. § 21 jf. 23.

ST 74/2016

Referatsaker
 1. Ettersendt referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 4.2.2016.
 2. Ettersendt referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 8.4.2016.
 3. Tilbakemelding på tilbud om flyt-/fastrente, datert 7.7.2016.
 4. Brev vedrørende klage på lege ved UNN, datert 13.7.2016.
 5. Brev til Helse Nord RHF, vedrørende Samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Forsvarets sanitet –anmodning om avklaringer rundt overordnede føringer, datert 14.7.2016.
 6. Brev fra Statsarkivet i Tromsø, vedrørende Tilsyn med arkivforhold ved UNN HF Tromsø, datert 21.7.2016.
 7. Brev til Foretaksregisteret vedrørende erklæring om ny revisor, datert 15.8.2016.
 8. Referat fra ekstraordinært kvalitetsutvalgsmøte 23.8.2016.
 9. Brev vedrørende medieutspill i UNN, datert 26.8.2016.
 10. Brev fra Helse Nord RHF vedrørende mottak av pengegave til syklotron og skannere, datert 27.8.2016.
 11. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 29.8.2016.
 12. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 30.8.2016.
 13. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 31.8.2016.
ST 75/2016 
Eventuelt

Når og hvor

Dato
14.09.2016 
Klokkeslett
09:00-
Sted
UNN Tromsø
Administrasjonens møterom, D1.707
 
Fant du det du lette etter?