Styremøte i UNN HF 1. juni 2016

Styremøte , 01.06.2016

Innkalling og protokoll er vedlagt.
ST 46/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 47/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 27.4.2016

ST 48/2016 Tertialrapport 1. tertial 2016 - Med Kvalitets- og  virksomhetsrapport april 2016.

ST 49/2016 Tertialrapport 1/2016 for utbyggingsprosjekter

ST 50/2016 Strategi for frivillig innsats ved UNN

ST 51/2016 Overordnet samarbeidsavtale med kommuner

ST 52/2016 Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer
1. Pasientreiser
2. Sykehusfarmasitjenester til UNN

Muntlige orienteringer
3. Pasienthistorie
4. Om bruken av det nye pasienthotellet i UNN
5. Rettstvist mellom UNN og Mottak AS
6. Utfall av rettstvist mellom UNN og Øyfart AS

ST 53/2016 Referatsaker
1. Kopi av brev fra helseminister Bent Høie, vedrørende Tiltak for å
 sikre en åpen og god dialog i sykehusene, datert 16.3.2016
2. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende Tiltak for å sikre en åpen og
 god dialog i sykehusene, datert 27.4.2016
3. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 10.5.2016
4. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten
 vedrørende styresaker til styremøtet 1.6.2016, datert 18.5.2016
5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 18.5.2016
6. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 18.5.2016

ST 54/2016 Eventuelt

Når og hvor

Dato
01.06.2016 
Klokkeslett
08:00-15:00
Sted
UNN Tromsø
Administrasjonens møterom D1.707
 
Fant du det du lette etter?
Gi oss gjerne tilbakemelding! Vi kan desverre ikke svare deg direkte når du legger inn noe her, men vi bruker tilbakemeldingen din i kontinuerlig forbedring av nettsidene. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.