Styremøte i UNN 4. oktober 2018

Styremøte , 04.10.2018

 

Når og hvor

Dato
04.10.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
UNN Tromsø
PET-senter  G9 Styrerom
 
Kontakt
Møteinnkalling, sakspapirer og presseprotokoll ligger vedlagt.
 

Styrepapirer

Presseprotokoll fra styremøte 4.10.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Presseprotokoll fra styremøte 4.10.2018.pdfPresseprotokoll fra styremøte 4.10.2018.pdf
Komplett innkalling til styremøte 4.10.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Komplett innkalling til styremøte 4.10.2018.pdfKomplett innkalling til styremøte 4.10.2018.pdf
Sak 72 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 72 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfSak 72 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Sak 82 - Referatsaker.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 82 - Referatsaker.pdfSak 82 - Referatsaker.pdf
Sak 84 Oppfølging av PwC rapporten.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 84 Oppfølging av PwC rapporten.pdfSak 84 Oppfølging av PwC rapporten.pdf
Sak 76 Virksomhetsplanlegging for 2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 76 Virksomhetsplanlegging for 2019.pdfSak 76 Virksomhetsplanlegging for 2019.pdf
Sak 81 Orienteringssaker.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 81 Orienteringssaker.pdfSak 81 Orienteringssaker.pdf
Sak 74 Tertialrapport 2 2018 med Kvalitets- og virksomhetsrapport.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 74 Tertialrapport 2 2018 med Kvalitets- og virksomhetsrapport.pdfSak 74 Tertialrapport 2 2018 med Kvalitets- og virksomhetsrapport.pdf
Sak 75 Tertialrapport pr 31.8.2018 for utbyggingsprosjekter ved UNN.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 75 Tertialrapport pr 31.8.2018 for utbyggingsprosjekter ved UNN.pdfSak 75 Tertialrapport pr 31.8.2018 for utbyggingsprosjekter ved UNN.pdf
Sak 77 Høring-Revisjon av regional inntektsfordeling for somatikk.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 77 Høring-Revisjon av regional inntektsfordeling for somatikk.pdfSak 77 Høring-Revisjon av regional inntektsfordeling for somatikk.pdf
Sak 78 Høring - Regional utviklingsplan.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 78 Høring - Regional utviklingsplan.pdfSak 78 Høring - Regional utviklingsplan.pdf
Sak 79 Sykefraværsoppfølging ved UNN.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 79 Sykefraværsoppfølging ved UNN.pdfSak 79 Sykefraværsoppfølging ved UNN.pdf
Sak 80 Strukturelle endringer i ambulansetjenesten ved UNN.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 80 Strukturelle endringer i ambulansetjenesten ved UNN.pdfSak 80 Strukturelle endringer i ambulansetjenesten ved UNN.pdf
Sak 83 Eventuelt.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 83 Eventuelt.pdfSak 83 Eventuelt.pdf
Sak 73 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 13.9.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/041018/Sak 73 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 13.9.2018.pdfSak 73 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 13.9.2018.pdf


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)