Styremøte i UNN 30. mai 2018

Styremøte, 30.05.2018

Møteinnkalling, styresaker og presseprotokoll ligger vedlagt.

Når og hvor

Dato
30.05.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00

Styresaker:

Presseprotokoll fra styremøte 30.5.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/300518/Presseprotokoll fra styremøte 30.5.2018.pdfPresseprotokoll fra styremøte 30.5.2018.pdfpdf76589
Sak 43-2018 Møteinnkalling og saksliste.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/300518/Sak 43-2018 Møteinnkalling og saksliste.pdfSak 43-2018 Møteinnkalling og saksliste.pdfpdf64631
Sak 51-2018 Referatsaker.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/300518/Sak 51-2018 Referatsaker.pdfSak 51-2018 Referatsaker.pdfpdf5425010
Sak 50-2018 Orienteringssaker.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/300518/Sak 50-2018 Orienteringssaker.pdfSak 50-2018 Orienteringssaker.pdfpdf1135712
Komplett møteinnkalling til styremøte 30.5.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/300518/Komplett møteinnkalling til styremøte 30.5.2018.pdfKomplett møteinnkalling til styremøte 30.5.2018.pdfpdf6499741
Sak 45-2018 Tertialrapport 1, 2018 med Kvalitets- og virksomhetsrapport.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/300518/Sak 45-2018 Tertialrapport 1, 2018 med Kvalitets- og virksomhetsrapport.pdfSak 45-2018 Tertialrapport 1, 2018 med Kvalitets- og virksomhetsrapport.pdfpdf2851622
Sak 49-2018 Arealplan UNN Breivika -prosjektinnramming.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/300518/Sak 49-2018 Arealplan UNN Breivika -prosjektinnramming.pdfSak 49-2018 Arealplan UNN Breivika -prosjektinnramming.pdfpdf1547373
Sak 48-2018 Addendum til konseptfase for Nye UNN Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/300518/Sak 48-2018 Addendum til konseptfase for Nye UNN Narvik.pdfSak 48-2018 Addendum til konseptfase for Nye UNN Narvik.pdfpdf1634424
Sak 47-2018 Forberedende virksomhetsplan 2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/300518/Sak 47-2018 Forberedende virksomhetsplan 2019.pdfSak 47-2018 Forberedende virksomhetsplan 2019.pdfpdf1246464
Sak 46-2018 Tertialrapport pr 30.4.2018 for utbyggingsprosjekter ved UNN.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/300518/Sak 46-2018 Tertialrapport pr 30.4.2018 for utbyggingsprosjekter ved UNN.pdfSak 46-2018 Tertialrapport pr 30.4.2018 for utbyggingsprosjekter ved UNN.pdfpdf2036733
Sak 52-2018 Eventuelt.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/300518/Sak 52-2018 Eventuelt.pdfSak 52-2018 Eventuelt.pdfpdf1033621
Sak 44-2018 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.-25.4.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/300518/Sak 44-2018 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.-25.4.2018.pdfSak 44-2018 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.-25.4.2018.pdfpdf1114052


Fant du det du lette etter?