Stomi - Å leve med ilio- eller coleostomi, Tromsø

Kurs , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

For deg som lever med tynntarm- eller tykktarmstomi.

Kurset er for deg som:

 •  Lever med tynntarm- eller tykktarmstomi
 •  Ønsker å få mer kunnskap om det å leve med stomi
 •  Ønsker svar på spørsmål om stomi
 •  Ønsker å møte andre i samme situasjon
 •  Utveksle erfaringer

Temaer vil være:

 • Årsaker til og konsekvenser av stomi v/lege
 • Livskvalitet og selvbilde v/sosionom
 • Brukerinnlegg "å leve med stomi"
 • Trygderettigheter v/sosionom
 • Mat og stomi v/stomisykepleier
 • Presentasjon av Norilco
 • Stomiproduktinformasjon v/stomisykepleier
 • Stell og sårbehandling
 • Erfaringsutveksling

Med forbehold om endringer.

Vi møtes til sosialt samvær første kurskveld!

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding sendes  til stomigruppa@unn.no . Hvis du ikke er pasient ved avdelingen, kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning eller posthenvisning sendes til:
Gastrokirurgisk avdeling v/Anna Mohn Sneve, Pb 94 UNN, 9038 Tromsø

Navn og fødselsnummer må stå på henvisningen. Oppgi operasjonsår.
Du vil få innkalling fra sykehuset tre-fire uker før kursstart.

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Opplæringstilbudet arrangeres vanligvis to ganger per år. Ta kontakt med lms@unn.no om du har spørsmål.
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 , E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

For mere informasjon:
Anna Mohn Sneve tlf 776 26640
Eller
Lærings- og mestringssenteret 777 54170 e-post: Kristin.Lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Gastrokirurgisk avdeling, Norilco (Norsk forening for stomi- og reservoaropererte) og Lærings- og mestringssenteret – UNN HF, Tromsø.


 


 


 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)