Stomi - Å leve med ilio- eller coleostomi, Tromsø

Kurs , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

For deg som lever med tynntarm- eller tykktarmstomi.

Kurset er for deg som:

 •  Lever med tynntarm- eller tykktarmstomi
 •  Ønsker å få mer kunnskap om det å leve med stomi
 •  Ønsker svar på spørsmål om stomi
 •  Ønsker å møte andre i samme situasjon
 •  Utveksle erfaringer

Temaer vil være:

 • Årsaker til og konsekvenser av stomi v/lege
 • Livskvalitet og selvbilde v/sosionom
 • Brukerinnlegg "å leve med stomi"
 • Trygderettigheter v/sosionom
 • Mat og stomi v/stomisykepleier
 • Presentasjon av Norilco
 • Stomiproduktinformasjon v/stomisykepleier
 • Stell og sårbehandling
 • Erfaringsutveksling

Med forbehold om endringer.

Vi møtes til sosialt samvær første kurskveld!

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding sendes  til stomigruppa@unn.no . Hvis du ikke er pasient ved avdelingen, kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning eller posthenvisning sendes til:
Gastrokirurgisk avdeling v/Anna Mohn Sneve, Pb 94 UNN, 9038 Tromsø

Navn og fødselsnummer må stå på henvisningen. Oppgi operasjonsår.
Du vil få innkalling fra sykehuset tre-fire uker før kursstart.

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Opplæringstilbudet arrangeres vanligvis to ganger per år. Ta kontakt med lms@unn.no om du har spørsmål.
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 , E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

For mere informasjon:
Anna Mohn Sneve tlf 776 26640
Eller
Lærings- og mestringssenteret 777 54170 e-post: Kristin.Lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Gastrokirurgisk avdeling, Norilco (Norsk forening for stomi- og reservoaropererte) og Lærings- og mestringssenteret – UNN HF, Tromsø.


 


 


 

Fant du det du lette etter?
Gi oss gjerne tilbakemelding! Vi kan desverre ikke svare deg direkte når du legger inn noe her, men vi bruker tilbakemeldingen din i kontinuerlig forbedring av nettsidene. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.