Starthjelp: Pårørendekurs for foreldre og foresatte til barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom, Tromsø

Kurs, 18-19 september/16-17 oktober 2019, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, Habilitering for barn og unge, Tromsø

Kurset er gruppebasert med 12-20 deltakere og arrangeres over fire dager fordelt på to samlinger.
Kurset er for deg som har barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom, og der barn og familie har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og fremover. Du/dere ønsker å gi familien et best mulig grunnlag for å mestre hverdagen gjennom å treffe fagfolk, møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Er barnet allerede pasient ved Habilitering for barn og unge kan du ta kontakt direkte med avdelingen for påmelding. Hvis barnet ikke er pasient ved avdelingen, kan du kontakte fastlegen og be om at en kortfattet henvisning sendes:
 
UNN Tromsø
Habilitering for barn og unge
Postboks 2
9038 Tromsø

E-henvisning:
HABU Henvisning til vurdering UNN

Navn og fødselsnummer på barnet og de pårørende som ønsker å delta må stå på henvisningen. 

Du/dere vil få innkalling fra sykehuset før kursstart.

Når og hvor

Tid
18-19 september/16-17 oktober 2019
Klokkeslett
 
Sted
Gimleveien 70, Tromsø
  
Arrangør
Habilitering for barn og unge, Tromsø, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barnehabiliteringen UNN Tromsø, Tromsø kommune, brukerrepresentanter, Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse og Lærings- og mestringssenteret UNN Tromsø. 
Kontaktinformasjon
Habilitering for barn og unge UNN Tromsø
Therese Alstad, Oddrun Vermeer, Jeff Lewis
Telefon: 77 75 59 40
E-post: starthjelp@unn.no

Lærings- og mestringssenteret
Telefon: 77 75 41 70
E-post: lms@unn.no
 

Praktiske opplysninger

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Pasienthotellets hjemmeside
Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)

Praktiske opplysninger om Tromsø (litt nede på siden)

 

Innhold

Temaer vil være:

  • Systemene rundt oss
  • Familie og nettverk
  • Håp og mestring
  • Samspill med barnet

 

Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Vår kursoversikt


praktisk informasjon

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Du kan kople deg på det åpne trådløse gjestenettet «Barne-HAB1». Det er fri bruk av gjestenettet.

Parkering

​Vi har et begrenset antall gjesteparkeringsplasser. Alternativt kan du bruke gjesteparkeringsplasser i området mellom Gimleveien 70 og sykehuset noen hundre meter lengre ned i Breivika.

Fant du det du lette etter?