«STARTHELP» til foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sykdom

Kurs, 20.09.2017-19.10.2017, Habilitering for barn og unge, Tromsø

Målet med kurset er å gi familien et best mulig grunnlag for å mestre hverdagen gjennom å lære av hverandre og av fagfolk.

Kurset er for foreldre/foresatte til barn med sammensatte vansker i alderen 0-6 år, der barn og familie har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og fremover.

Kurset er todelt:

 • Del 1 går fra 20.-21. september
 • Del 2 går fra 18.-19. oktober 

Praktiske opplysninger:

Form:
Gruppebasert kurs med 12-20 deltakere.

Opplæringspenger:
Foreldre/foresatte som har del i den daglige omsorgen for barnet har krav på opplæringspenger ved deltakelse på kurset. Dette vil vi være behjelpelige med på selve kurset.

Overnatting:
Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet mot egenandel, telefon: 77 75 51 00

Kostnader:
Kurset er gratis. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter faste satser mot egenandel, kontakt Pasientreiser, telefon: 915 05515.

Du/dere må legge ut for hotellutgiftene, utgiftene refunderes i ettertid mot kvittering minus egenandel. 

Påmeldingsfrist:
20. august 2017

Du/dere vil få innkalling og utfyllende informasjon fra Barnehabiliteringen når du/dere er registrert som deltakere.

Når og hvor

Dato
20.09.2017-19.10.2017 
Klokkeslett
Sted
Gimleveien 70, Tromsø
  
Arrangør
Habilitering for barn og unge, Tromsø
 
Kontaktinformasjon
Barnehabiliteringen:
Sølvi Haugen, telefon: 77 75 59 83/77 75 59 40
Therese Alstad, telefon: 77 75 59 40

Lærings- og mesteringssenteret
Telefon: 77 75 41 70 (ekspedisjon)
Kristin.Lernes@unn.no 
 
Mer informasjon
Påmelding  

Program


Dag 1 -Systemene rundt oss

 • Velkommen
 • Hva bør jeg vite? Her møter du representanter fra bl.a. kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og fra brukerorganisasjoner

Dag 2 - Familie og nettverk

 • Hvordan snakke om diagnosen?
 • Ivaretakelse av søsken
 • Nettverk som ressurs

Dag 3 - Håp og mestring

 • Vanlige reaksjoner på en uvanlig situasjon
 • Hvordan hente kraft og støtte
 • Forventninger og framtidshåp

Dag 4 - Samspill med barnet

 • Kommunikasjonsformer
 • Alternativ/supplerende kommunikasjon
 • Gode aktiviteter
 • Erfaringsutveksling


Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barnehabiliteringen UNN Tromsø, Tromsø kommune, foreldrerepresentanter, Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse og Lærings- og mestringssenteret UNN Tromsø.
Fant du det du lette etter?