«STARTHELP» til foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sykdom

Kurs , 20.09.2017-19.10.2017 , Barnehabiliteringen, Tromsø

Målet med kurset er å gi familien et best mulig grunnlag for å mestre hverdagen gjennom å lære av hverandre og av fagfolk.

Kurset er for foreldre/foresatte til barn med sammensatte vansker i alderen 0-6 år, der barn og familie har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og fremover.

Kurset er todelt:

 • Del 1 går fra 20.-21. september
 • Del 2 går fra 18.-19. oktober 

Praktiske opplysninger:

Form:
Gruppebasert kurs med 12-20 deltakere.

Opplæringspenger:
Foreldre/foresatte som har del i den daglige omsorgen for barnet har krav på opplæringspenger ved deltakelse på kurset. Dette vil vi være behjelpelige med på selve kurset.

Overnatting:
Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet mot egenandel, telefon: 77 75 51 00

Kostnader:
Kurset er gratis. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter faste satser mot egenandel, kontakt Pasientreiser, telefon: 915 05515.

Du/dere må legge ut for hotellutgiftene, utgiftene refunderes i ettertid mot kvittering minus egenandel. 

Påmeldingsfrist:
20. august 2017

Du/dere vil få innkalling og utfyllende informasjon fra Barnehabiliteringen når du/dere er registrert som deltakere.

Når og hvor

Dato
20.09.2017-19.10.2017 
Klokkeslett
Sted
Gimleveien 70, Tromsø
  
Arrangør
Barnehabiliteringen, Tromsø
 
Kontakt
Barnehabiliteringen:
Sølvi Haugen, telefon: 77 75 59 83/77 75 59 40
Therese Alstad, telefon: 77 75 59 40

Lærings- og mesteringssenteret
Telefon: 77 75 41 70 (ekspedisjon)
Kristin.Lernes@unn.no 
 
Mer informasjon
Påmelding  

Program


Dag 1 -Systemene rundt oss

 • Velkommen
 • Hva bør jeg vite? Her møter du representanter fra bl.a. kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og fra brukerorganisasjoner

Dag 2 - Familie og nettverk

 • Hvordan snakke om diagnosen?
 • Ivaretakelse av søsken
 • Nettverk som ressurs

Dag 3 - Håp og mestring

 • Vanlige reaksjoner på en uvanlig situasjon
 • Hvordan hente kraft og støtte
 • Forventninger og framtidshåp

Dag 4 - Samspill med barnet

 • Kommunikasjonsformer
 • Alternativ/supplerende kommunikasjon
 • Gode aktiviteter
 • Erfaringsutveksling


Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barnehabiliteringen UNN Tromsø, Tromsø kommune, foreldrerepresentanter, Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse og Lærings- og mestringssenteret UNN Tromsø.
Fant du det du lette etter?
Gi oss gjerne tilbakemelding! Vi kan desverre ikke svare deg direkte når du legger inn noe her, men vi bruker tilbakemeldingen din i kontinuerlig forbedring av nettsidene. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.