Språk og kommunikasjon for barn og unge med autisme og andre kommunikasjonsvansker

Kurs , 17.10.2018-18.10.2018 , Barnehabiliteringen, Tromsø

Barnehabiliteringen inviterer til kurs om språk og kommunikasjon hos barn og unge med autisme og andre kommunikasjonsvansker.

Språk- og kommunikasjonsvansker innebærer en risiko for utvikling av andre problemer som aggresjon, selvskading, sosial isolasjon og redusert livskvalitet.

Tema for dette kurset vil i hovedsak være strategier og tiltak for å støtte og lære talespråk og alternativ og supplerende kommunikasjon. Vi tenker da først og fremst på barn og unge med autisme, utviklingshemning eller andre språksvake som har lite eller ingen verbalspråk eller har verbalspråk og bruker dette lite kommunikativt.

Når og hvor

Dato
17.10.2018-18.10.2018 
Klokkeslett
12:00-15:00
Sted
UNN Åsgård
Fyrhuset kurs- og konferansesenter på Åsgård, UNN Tromsø
 
Arrangør
Barnehabiliteringen, Tromsø
 
Kontakt
Hvis dere har noen spørsmål angående kurset, så ta kontakt med Roy Salomonsen på tlf. 777 55 940.  Vi ønsker dere vel møtt til et spennende kurs.
 
Mer informasjon
Påmelding  

Det gis en innføring i kartlegging av språklige og kommunikative ferdigheter og hvordan man skaper gode betingelser for læring og utvikling av disse. Når det gjelder tiltak fokuseres det på forskningsbaserte opplæringsmetoder for utvikling av språkforståelse og talespråk og kommunikasjonsferdigheter. Hvordan man lærer barnet kommunikasjon med bilder/grafiske symboler, håndtegn og talemaskiner vil være eksempler på alternativ og supplerende kommunikasjon.

Kurset er fra en serie som behandler forskjellige sider ved temaet autisme.  Andre kurs i serien er innføring om autisme, tidlig identifisering, sosial ferdigheter, ungdom og høytfungerende med autisme, og utfordrende atferd.

Tid                    
17. og 18. oktober 2018    
onsdag kl. 1200-1545 og 
torsdag kl. 0830-1500

Sted                 
Fyrhuset kurs- og konferansesenter på Åsgård, UNN Tromsø

Forelesere       
Jørgen Finvåg, lærer/fagkonsulent  
Autismeteamet, Barnehabiliteringen, UNN

Roy Salomonsen, vernepleier/fagkonsulent,   
Autismeteamet, Barnehabilitering, UNN

Kurset koster kr. 1.200,- pr. deltaker, inkl. enkel lunsj dag 2. Foreldre kr. 300,-

Målgruppen vil være både foresatte og andre som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med autisme, Asperger syndrom, utviklingshemming eller liknende diagnoser. Aktuelle yrkesgrupper kan være ledere, konsulenter og miljøpersonell innen pleie og omsorg, videre helsesøstre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt ansatte i barnehage, skole og i PP-tjenester.

Påmeldingsfrist 14. oktober 2018.

Kjenner du andre som kan ha interesse av et slikt kurs er vi takknemlig hvis dere kan bringe denne invitasjonen videre.
For andre kurs i regi av Barnehabiliteringen søk på Barnehabiliteringen, UNN, kurs

NB! Kurset avvikles med forbehold om at det blir nok påmeldte

For påmelding følg lenken under:
https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/kurs1018

Påmeldingen er bindende etter at påmeldingsfristen er ute.

Det er dårlig med parkering så vi vil oppfordre deltakerne til å benytte alternativ transport
Bussruter:  www.tromskortet.no

Kursdeltakere som ikke jobber på UNN bruker parkeringsautomaten ved hovedinngangen. Følg skilting til gjesteparkering.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)