Søvn - foreldreveiledningsprogram

Tilbud om deltakelse på foreldreprogram over fem dager om behandling av søvnvansker.

Habilitering for barn og unge på UNN tilbyr kurs og veiledning til familier til barn og unge som sliter med søvn. Programmet tilbys som felles skypekonsultasjon for en gruppe foreldre. Hver gruppe vil bestå av maksimum 4 foreldre(par).

Kurset består av undervisning om søvn og søvnvansker hos barn med autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Foreldre gis veiledning i kartlegging, forebygging og endring søvnvansker hos eget barn. Det blir gitt hjemmeoppgaver mellom gruppemøtene og tilbud om individuell konsultasjon over Skype.

Program

Foto: Colourbox.com

Foto: Colourbox.com


Fant du det du lette etter?