SLE / Lupus - opplæringstilbud Tromsø

Kurs , 8. – 10. april 2019 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har SLE / Lupus og dine pårørende.

Du ønsker:
• å lære mer om sykdommen ved å treffe aktuelle fagfolk og andre med tilsvarende sykdom for bedre å kunne mestre hverdagen.
• svar på spørsmål omkring det å ha SLE / lupus.
• å møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.

Temaer:
• Å leve med revmatisk sykdom
• Pårørenderollen
• Mestring av dagliglivets aktiviteter
• Medikamentinformasjon
• Rettigheter, arbeidsliv, økonomi
• Fysioterapi/avspenning
• Kosthold

Med forbehold om endringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

De fleste kurs inngår som en del av et behandlingsforløp, og man kan settes på venteliste når man er i kontakt med avdelingen.

Hvis man ikke er pasient ved aktuell avdeling må man henvises via sin fastlege. Henvisningen sendes til den avdelingen som er medisinsk/faglig ansvarlig for tilbudet. I henvisningen skal alle deltakeres navn og fødselsnummer påføres.

Hvem som skal stå på henvisingen er avhengig av målgruppen for tilbudet:
Kurs som retter seg mot pasienten selv og pårørende.
Her skal både pasienten og den pårørende som skal delta føres på henvisningen.

Kurs som retter seg mot pårørende til voksne over 18 år.
Henvisning knyttes opp mot pasient og den pårørende som skal delta føres på henvisningen.

Kurs som retter seg mot foreldre til barn under 18 år og familie.
Her skal både navn og fødselsnummer på barnet og alle de som skal delta på kurset føres på henvisningen.

Deltakerne vil få innkalling fra aktuell sykehusavdeling

Når og hvor

Tid
8. – 10. april 2019
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev  
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Form: Gruppebasert opplæring som går over 3 eller 4 dager med ca. 10-15 deltakere.

Påmelding:  Kontakt revmatologisk poliklinikk, UNN Tromsø

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon avreise og oppholdsutgifter.

Praktisk informasjon fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Revmatologisk poliklinikk v/Hildegunn Sebergsen,    Hildegunn.Sebergsen@unn.no
(tlf. 77 62 75 19)

eller

Ulla Sølsnes, Ulla.Solsnes@unn.no ( tlf.  77 62 72 61).
 
Lærings- og mestringssenteret v/ Anne-Jorid Strømholt tlf. 77 75 41 70 e-post:  anne.jorid.stromholt@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom revmatologisk poliklinikk - UNN Tromsø, Norsk Revmatikerforbund og Lærings- og mestringssenteret - UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)