Samhandlingskonferansen

Hovedtemaene på årets konferanse er samhandling i normaltid og krisetid, rekruttering og stabilisering av viktig helsepersonell. Sammenheng i tjenestene til barn og unge er også et viktig tema.
Årets Samhandlingskonferanse ønsker å samle helsepersonell i kommuner og sykehus, fastleger, helsepolitikere, representanter fra bruker- og frivillige organisasjoner, medlemmer av Helsefellesskapet og andre interesserte til faglig påfyll, interessante diskusjoner og utvikling av nettverk omkring samhandlingsspørsmål. 

En komite sammensatt fra Helsefellesskapet Troms og Ofoten har utviklet programmet for årets konferanse. Innlederne kommer fra blant annet Helsedirektoratet, Statsforvalteren, KS, UiT, Ungdomsrådet i UNN, flere av kommunene i Helsefellesskapets område, ulike deler av UNN, samt fag- og brukerorganisasjoner. 

I år blir det konferansemiddag på hotellet med et spennende musikkinnslag som har temaet «Smittevern i et historisk perspektiv».

Vi følger krav til smittevern for Covid-19. Arrangementet kan bli avlyst dersom smittesituasjonen tilsier det.

Påmeldingsfristen er 25.november. 
Fant du det du lette etter?