Samhandlingskonferansen

SAMHANDLINGSKONFERANSEN 2020 ER AVLYST. Under er presentasjoner fra 2019.
Samhandlingskonferansen 2019

Befolkningssammensetningen i landsdelen vil endre seg de neste ti-årene. Behovet for helsetjenester kommer til å øke i framtiden. Befolkningsvekst og økt levealder gjør at flere vil trenge hjelp. Hvordan kan helse- og omsorgstjenesten møte disse utfordringene? 

Årets konferanse er delt inn i tre tema:

  1. Verktøy og statlige føringer for å få til nødvendige omstillinger i møte med framtidens utfordringer. Her vil bl. annet Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (HOD), direktør Anita Schumacher (UNN), Fylkesmannen i Troms og Finnmark samt KS innlede.
  2. Hvordan få til bedre pasientforløp? Stormottakersatsningen – bedre pasientforløp til de som trenger oss mye. Erfaringer fra ulike aktører med oppstarten av pakkeforløp innen rus- og psykisk helse, Ungdomsrådet m.m.
  3. Nye måter å levere helse- og omsorgstjenester på. Eksempler på nye tiltak i kommuner og sykehus. Hvilken rolle kan frivilligheten spille? 

Onsdagspresentasjonene (pdf)

Torsdagspresentasjonene (pdf)

Samhandlingsprisen 2019 gikk til FACT -prosjektet (Et fellesprosjekt mellom Harstad, Skånland og Kvæfjord kommune – i samarbeid med psykisk helsevern i UNN og NAV).

Sett av dagene 25. og 26.november 2020 for neste års konferanse.

Kom gjerne med innspill til Samhandlingsavdelinga om temaer og innledere: magne.nicolaisen@unn.no

Disse mottok Samhandlingsprisen 2019 denne uken. Foran fra venstre: Vibeke Vårum (UNN Harstad), Wenche Tveter (Harstad kommune),

Disse mottok Samhandlingsprisen 2019 denne uken. Foran fra venstre: Vibeke Vårum (UNN Harstad), Wenche Tveter (Harstad kommune), Ågåt Hamari (Kvæfjord kommune), Anita Vaskinn (UNN Harstad), Arnt Arntsen (NAV). Bak fra venstre: Tom Strande (Kvæfjord kommune), Per Harald Simonsen (Skånland kommune), Rita Johnsen (Harstad kommune). Foto: Per-Christian Johansen

Fant du det du lette etter?