Samhandlingskonferansen

Konferanse, 27. - 28. november 2018

Samhandlingskonferansen arrangeres hvert år av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Tema i år er: "Framtidens helsetjeneste i samhandlingens lys - hvordan møte utfordringene sammen?"

Samhandlingskonferansen 2016

Dag 1 har hovedfokus på sentral og lokal helse- og omsorgspolitikk. Stikkord er demografiske endringer, kompetanse- og rekrutteringsutfordringer, statlige føringer, nye behov og oppgaver, innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og rus. 

Vi ønsker også å fokusere på helsepolitikk – neste år er det valg og gjennom paneldebatt vil vi utfordre sentrale fylkespolitikere på hvordan de tenker å løse framtidens utfordringer. Hva med de som har bruk for helsetjenesten? Er de bekymret eller har de trua på at vi får dette til? Vi får innspill fra brukerrepresentanter underveis i konferansen.
 
Dag 2 har fokus på praksis og utvikling av tjenestene. Status og planer for helse- og omsorgstjenestene i kommunene i vår region blir presentert. Det blir også et spennende forskningsinnlegg og presentasjon av «Nyby-appen»; hvordan kan velferdsoppgaver organiseres på helt nye måter? Hvilke erfaringer har frivillige og offentlige med bruk av denne appen? 

Avslutningsvis får vi resultatet fra samarbeidsutvalget som har jobbet med «Trygg akuttmedisin». 

Evaluering av konferansen

Gi oss tilbakemelding - send inn din evaluering her 

Foredrag og program


Når og hvor

Tid
27. - 28. november 2018
Klokkeslett
 
Sted
Scandic Ishavshotell, Tromsø
 
Mer informasjon
magne.nicolaisen@unn.no  
Det blir utdeling av Samhandlingsprisen 2018, tips og presentasjoner av gode samhandlingstiltak – og selvfølgelig tapasmiddag på Ølhallen tirsdag kveld.
 
Samhandlingskonferansen er en viktig møteplass for samhandling og nettverksbygging, hvor spesialisthelsetjenesten, kommuner og brukere møtes på samme konferanse. 

Konferansen i fjor samlet rundt 150 deltakere fra UNN og kommunene, og vi håper enda flere finner veien til årets konferanse.
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)