Sakralnervestimulering. Opplæringstilbud Narvik

Kurs , Lærings- og mestringssenteret, Narvik

Her får du utvekslet kunnskap og erfaring i møte med andre i samme situasjon.
Tilbudet er for deg som:
 • Har fått satt inn sakralnervemodulator
 • Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
 • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon for å dele erfaringer 
Temaer vil være:
 • En tidligere pasient forteller sin historie
 • Behandling
 • Ernæring
 • Samliv
 • Trening
 • Mestring
 • Om fjernkontrollen
 • Erfaringsutveksling
 • Rettigheter
Med forbehold om endringer.
Konsultasjon:
Dersom du ønsker en reinstilling av pacemakeren er det mulig dagen etter kursavslutning, ta direkte kontakt med Wenche Jenssen, tlf.: 76 96 84 49.
Velkommen!

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset inngår som en del av oppfølging av behandlingen. Du som pasient tilbys kurset etter innleggelse av pacemaker og settes opp på venteliste til kurs via avdelingen.

Du vil få innkalling fra sykehuset før kursstart.

Når og hvor

Sted
UNN Narvik
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Narvik
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.  

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring inntil 16 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post: hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt!

Kirurgisk poliklinikk
E-post: wenche.marianne.jenssen@unn.no  tlf.: 76 96 84 49
eller

Lærings- og mesteringssenteret
E-post: beate.jakobsen@unn.no  tlf.: 76 96 82 55

Programmet er utviklet i samarbeid mellom avdeling for  gastroenterologisk kirurgi, Kompetansesenteret for inkontinens og bekkenbunnsykdommer, brukerorganisasjonen A-Inko og Lærings- og mestringssenteret UNN Narvik.
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)