Revmatologiske sykdommer, Harstad

Kurs, 20.-21. april. Ta kontakt om tidspunktet ikke passer og kurset er av interesse., Lærings- og mestringssenteret, Harstad

Opplæringstilbud for deg som har revmatoid artritt.

20. april

 • 0900-0945: Velkommen v/ kursledere Siri Thorstensen og Martin Gustafsson
   LMS informerer
 • 0945-1000:  Pause
 • 1000-1045: Brukerinnlegg v/ brukerrepresentant Christina Stangness – tid til spørsmål og erfaringsutveksling.
   Brukerrepresentant Randi Nilsen informerer om lokallag
 • 1045-1100:  Pause
 • 1100-1145: Informasjon om ortopediske hjelpemidler v/ Ortopedi-ingeniør Bjørn Peikert fra Blatchford ortopedi.
 • 1145-1230: Lunch
 • 1230-1300: Revmatoid Artritt v/overlege Jan Arne Lund
 • 1300-1310: Beinstrekk
 • 1310-1340:  Medisinsk behandling  av Revmatoid artritt
  v/overlege Jan Arne Lund
 • 1340-1355:  Pause
 • 1355-1515: Fysisk aktivitet v/ fysioterapeut Heidi Thune Eilertsen
   Teori i kombinasjon med fysisk aktivitet

21. april

 • 0900-0945:  Bruk av legemidler v/farmasøyt Ann-KristinTunes
 • 0945-1000:  Pause
 • 1000-1100: Kosthold ved Revmatoid Artritt v/ Kristina Sandnes, klinisk ernæringsfysiolog
 • 1100-1230:  Leddvern, hjelpemidler og LUNCH v/ Ergoterapeut Aina Nilssen
 • 1230-1315: Informasjon om ulike velferdsordninger
  v/Sosionom Marit Røssvåg via videooverføring.
 • 1315-1330: Pause
 • 1330-1500: «Veien videre sammen» ved Psykologspesialist Anne-Karin Arvola
 • 1500  Oppsummering og avslutning v/kurslederne
   
  Vel hjem

Tips til lesning

Ung voksen med Revmatoid Artritt (Nordisk tidsskrift for helseforskning)

Mestringsbøker ved sykehusbiblioteket i Harstad (kan lånes)

Når og hvor

Tid
20.-21. april. Ta kontakt om tidspunktet ikke passer og kurset er av interesse.
Sted
UNN Harstad
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Harstad
 
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret
 Tlf. 77 01 57 85/86
 e-post:
lms@unn.no 
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert kurs.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted