Psykisk helse og rusklinikken inviterer til åpent informasjonsmøte for pasienter og pårørende

Temakveld, 19.09.2016, Psykisk helse- og rusklinikken

 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har hatt besøk av
Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og  umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse. 

Besøket ble gjennomført ved Akuttpsykiatrisk og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon i Psykiatrisk avdeling ved Psykisk helse og rusklinikken.

Konstituert klinikksjef Siren Hoven vil orientere om funnene i rapporten, samt om arbeidet etter mottatt rapport slik det har vært gjort til nå. Deretter er det åpent for tilbakemeldinger til foreslåtte tiltak, innspill til videre utvikling av tiltak og nye ideer.

Det serveres kaffe og te.

Vel møtt!


Med vennlig hilsen

Siren Hoven, konstituert klinikksjef og Astrid Weber, erfaringskonsulent

Når og hvor

Dato
19.09.2016 
Klokkeslett
18:00-20:00
Sted
UNN Åsgård
Fyrhuset, rett nord for hovedinngangen på Åsgård
 
Arrangør
Psykisk helse- og rusklinikken
 
Fant du det du lette etter?