Prostatakreft - kurs for deg som skal strålebehandles

Kurs, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, Stråleterapi Tromsø

Målgruppe:  Pasienter som skal motta strålebehandling for prostatakreft og deres ektefeller/partnere. Kurset arrangeres månedlig og har 1. dags varighet.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!»

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs: UNN tilbyr kurs i Harstad, Narvik og Tromsø. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Stråleterapi, Tromsø, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Medarrangør

Programmet er utviklet av Stråleterapiavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kontaktinformasjon
Marion Ditlefsen
Tlf: 77 62 68 00 / 77 62 68 15
eller
Hilde Kristensen
Tlf: 77 62 68 00 / 77 62 68 15
e-post: hilde.kristensen@unn.no 
 
Mer informasjon
marion.ditlefsen@unn.no  

Praktiske opplysninger

Pasienthotellets hjemmeside
Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)

Praktiske opplysninger om Tromsø (litt nede på siden)

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold

 •  Har fått diagnosen prostatakreft og skal ha strålebehandling
 • Som ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
 • Er partner 
 •  Ønsker å treffe fagfolk for å få kunnskap om hva som skal skje i behandlingsperioden.
 • Ønsker få informasjon om virkning og bivirkninger av behandlingen og hvilken hjelp kan man få.
 • Ønsker å treffe andre i samme situasjon 

Kurset inngår som en del av behandlingen.

Temaer:

 • Behandlingsmetoder, med eller uten hormonbehandling, antall behandlinger og dosering og bivirkninger
 • Hverdagslivet
 • Vannlatingsforstyrrelser, seksualitet og samliv
 • Drikke – og tømmeregimet under strålingen
 • Strålebehandlingen
 • Du vil møte; lege, stråleterapeut, kreftsykepleier og uroterapeut. Sekretær informerer om praktiske anliggende.
 • Det vil bli omvisning på behandlingsrom

Med forbehold om endringer

Det er satt 1 time til lunsj.

Det serveres kaffe, te og frukt i pausene.

 Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

 Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Behandlingsprogram på UNN

Helsenorge.no sin side om prostatakreft

 Brukerorganisasjonen Profo

Et tilbud for kreftpasienter og pårørende. Ta en pause, utveksle erfaringer og få råd og hjelp.


Fant du det du lette etter?