Prostatakreft - kurs for deg som skal strålebehandles

Kurs, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, Stråleterapi Tromsø

Målgruppe:  Pasienter som skal motta strålebehandling for prostatakreft og deres ektefeller/partnere. Kurset arrangeres månedlig og har 1. dags varighet.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Stråleterapi, Tromsø, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Medarrangør

Programmet er utviklet av Stråleterapiavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kontaktinformasjon
Marion Ditlefsen
Tlf: 77 62 68 00 / 77 62 68 15
eller
Hilde Kristensen
Tlf: 77 62 68 00 / 77 62 68 15
e-post: hilde.kristensen@unn.no 
 
Mer informasjon
marion.ditlefsen@unn.no  

Praktiske opplysninger

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Pasienthotellets hjemmeside
Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)

Praktiske opplysninger om Tromsø (litt nede på siden)

Innhold

 •  Har fått diagnosen prostatakreft og skal ha strålebehandling
 • Som ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
 • Er partner 
 •  Ønsker å treffe fagfolk for å få kunnskap om hva som skal skje i behandlingsperioden.
 • Ønsker få informasjon om virkning og bivirkninger av behandlingen og hvilken hjelp kan man få.
 • Ønsker å treffe andre i samme situasjon 

Kurset inngår som en del av behandlingen.

Temaer:

 • Behandlingsmetoder, med eller uten hormonbehandling, antall behandlinger og dosering og bivirkninger
 • Hverdagslivet
 • Vannlatingsforstyrrelser, seksualitet og samliv
 • Drikke – og tømmeregimet under strålingen
 • Strålebehandlingen
 • Du vil møte; lege, stråleterapeut, kreftsykepleier og uroterapeut. Sekretær informerer om praktiske anliggende.
 • Det vil bli omvisning på behandlingsrom

Med forbehold om endringer

Det er satt 1 time til lunsj.

Det serveres kaffe, te og frukt i pausene.

 Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

 Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Behandlingsprogram på UNN

Helsenorge.no sin side om prostatakreft

 Brukerorganisasjonen Profo

Et tilbud for kreftpasienter og pårørende. Ta en pause, utveksle erfaringer og få råd og hjelp.


Fant du det du lette etter?