Parkinsons sykdom. Opplæringstilbud, Tromsø

Kurs , 19.- 21. februar 2018 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Tilbudet er for deg som har parkinsons sykdom eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Tilbudet er for deg som:

 • Har parkinsons sykdom eller er pårørende til en person med denne diagnosen
 • Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
 •  Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.

Temaer vil være:

 • Erfaringer/refleksjoner om å leve med parkinson sykdom (PS)
 • Vanlige symptomer ved PS
 • Spørsmål til helsepersonell- medisinsk behandling
 • Fysioterapi og PS
 • Ergoterapi og PS
 • Trygde- og velferdsordninger
 •  ”Det å være pårørende ved PS”
 •  ”Å leve med PS”
 •  ”Hva kan du gjøre selv?”
 • Samarbeid med 1. linjetjenesten
 • Norges Parkinsonforbund

Med forbehold om endringer

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kurset inngår som en del av oppfølgingstilbudet ved Nevrologisk avdeling og du som pasient settes opp på venteliste til dette i forbindelse med samtale der. Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning sendes til Nevrologisk avdeling. Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen. Pårørende kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.

Påmeldingsfrist: Henvisninger mottas fortløpende. Du vil få innkalling fra sykehuset ca en måned før kursdato.

Når og hvor

Tid
19.- 21. februar 2018
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post: hotellbooking@unn.no

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter   
Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Nevrologisk avdeling v/ Parkinsonsykepleier Trine Sørensen eller Maiken Aakerøy Nilsen Tlf: 77627098
e-post: Trine.sorensen@unn.no  / maiken.nilsen2@unn.no
eller
Lærings- og mestringssenteret Tlf: 77754171 e-post: Kristin.lernes@unn.no
 
Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Nevrologisk avdeling, UNN, Norsk Parkinsonforbund og Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø


 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)