Parkinson - opplæringstilbud Harstad

, 12.-13. april 2018 , Lærings- og mestringssenteret, Harstad

2-dagers kurs for deg som er pasient eller pårørende. Kurset går 1 gang i året.

Kurset er for deg som er:

  • Har Parkinsons sykdom eller er pårørende til en person med denne diagnosen
  • Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
  • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.

Temaer vil være:

  • Erfaringer/refleksjoner om å leve med Parkinsons sykdom 
  • Symptomer på Parkinsons og spørsmål til helsepersonell- medisinsk behandling
  • Fysioterapi og ergoterapi
  • Trygde- og velferdsordninger
  •  Det å være pårørende
  •  Samarbeid med 1. linjetjenesten
  •  Norges Parkinsonforbund

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding
Kurset inngår som en del av oppfølgingstilbudet ved Nevrologisk poliklinikk UNN Harstad og du som pasient settes opp på venteliste til dette i forbindelse med samtale der.
Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning sendes til Nevrologisk poliklinikk UNN Harstad.

Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen.

Påmeldingsfrist
Du/dere vil få innkallingen fra sykehuset omtrent 4 uker før kursstart.

Når og hvor

Tid
12.-13. april 2018
Klokkeslett
 
Sted
UNN Harstad
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Harstad
 
Kontakt
For mer informasjon ta kontakt med:
Kursleder og parkinsonsykepleier Siv-Marit Pettersen, seksjonsleder og kursleder Martin Gustafsson tlf: 770 15069
eller LMS v/ Monica Balswick (monica.haukeboe.balswick@unn.no )  770 15785
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Kursform: Gruppebasert opplæring, inntil 14 deltakere

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)