Øyesykdom, mestringskurs Tromsø

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 1.-2.november 2017

Kurset er for deg med nedsatt syn som følge av sykdom og deres pårørende

Har du fått svekket syn og .......

 • Ønsker å vite mer om dine rettigheter
 • Har behov for hjelpemidler hjemme
 • Vil vite mer om behandling og rehabilitering
 • Ønsker å møte andre med utfordringer i dagliglivet som følge av svekket syn

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Praktiske opplysninger:

Påmelding:
Dersom du ikke går til behandling på sykehuset, kontakt din fastlege og be om kortfattet henvisning til:
ØYE Henvisning/mottak UNN

Navn og fødselsnummer på pårørende som skal delta på kurset må også stå i henvisningen.

Når og hvor

Tid
1.-2.november 2017
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Lærings- og Mestringssenteret Tromsø
 

Temaer på kurset:

 • Brukerinnlegg "Å leve med synstap"
 • Informasjon fra lege
 • Ulike utfordringer med synstap
 • Likemannstjenesten
 • Hjelpemidler
 • Trygderettigheter
 • Grupper med pasienter og pårørende

Kostnader:
Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter faste satser mot en egenandel. Egenandel for kurset: Kr 345,- Begge deler kan påføres egenandelskortet (frikortet)

Du vil få innkalling fra sykehuset når du er registrert som deltaker. Pårørende kan evt. søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.

Kurset gjennomføres to ganger årlig.

Ta kontakt for mer informasjon
Øyeavdelingen UNN
Sykepleier: Solveig Isaksen, tlf 77 66 96 28
E-post: solveig.isaksen@unn.no

Lærings- og mestringssenteret, tlf 77 75 41 71
E-post: kristin.lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et sammarbeid mellom Øyeavdelingen UNN Tromsø, Norges Blindeforbund og Lærings- og mestringssenteret Unn Tromsø


Fant du det du lette etter?