OSO-møte 27. september 2018

Overordnet samarbeidsorgan, 27.09.2018

 

Når og hvor

Dato
27.09.2018 
Klokkeslett
Sted
Tromsø
 

Møtedokumenter

(1) Saksliste møte 27. september.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(1) Saksliste møte 27. september.pdf(1) Saksliste møte 27. september.pdf
(10) Vedlegg 8 Felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i hovedstadsområdet.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(10) Vedlegg 8 Felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i hovedstadsområdet.pdf(10) Vedlegg 8 Felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i hovedstadsområdet.pdf
(11) Vedlegg 9 Høringsnotat regional utviklingsplan2035 Helse Nord.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(11) Vedlegg 9 Høringsnotat regional utviklingsplan2035 Helse Nord.pdf(11) Vedlegg 9 Høringsnotat regional utviklingsplan2035 Helse Nord.pdf
(12) Vedlegg 10 Høringsnotat regional utviklingsplan2035 - sammendrag og tiltakskapittel.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(12) Vedlegg 10 Høringsnotat regional utviklingsplan2035 - sammendrag og tiltakskapittel.pdf(12) Vedlegg 10 Høringsnotat regional utviklingsplan2035 - sammendrag og tiltakskapittel.pdf
(2) Vedlegg 1 Referat 14 .06.18.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(2) Vedlegg 1 Referat 14 .06.18.pdf(2) Vedlegg 1 Referat 14 .06.18.pdf
(3) Vedlegg 2 OSO medlemmer.docxhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(3) Vedlegg 2 OSO medlemmer.docx(3) Vedlegg 2 OSO medlemmer.docx
(3) Vedlegg 2 OSO medlemmer.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(3) Vedlegg 2 OSO medlemmer.pdf(3) Vedlegg 2 OSO medlemmer.pdf
(4) Vedlegg 3 Reviderte vedtekter 5.4.18.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(4) Vedlegg 3 Reviderte vedtekter 5.4.18.pdf(4) Vedlegg 3 Reviderte vedtekter 5.4.18.pdf
(5) Vedlegg 4 Svare fra Tvisteløsningsnemda.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(5) Vedlegg 4 Svare fra Tvisteløsningsnemda.pdf(5) Vedlegg 4 Svare fra Tvisteløsningsnemda.pdf
(6) Vedlegg 5 Samhandlingsflytskjema.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(6) Vedlegg 5 Samhandlingsflytskjema.pdf(6) Vedlegg 5 Samhandlingsflytskjema.pdf
(7) Vedlegg 5A Status KSU 1-2017 pr. september 2018.docxhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(7) Vedlegg 5A Status KSU 1-2017 pr. september 2018.docx(7) Vedlegg 5A Status KSU 1-2017 pr. september 2018.docx
(7) Vedlegg 5A Status KSU 1-2017 pr. september 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(7) Vedlegg 5A Status KSU 1-2017 pr. september 2018.pdf(7) Vedlegg 5A Status KSU 1-2017 pr. september 2018.pdf
(8) Vedlegg 6 Reportasje fra Pingvinavisa.docxhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(8) Vedlegg 6 Reportasje fra Pingvinavisa.docx(8) Vedlegg 6 Reportasje fra Pingvinavisa.docx
(8) Vedlegg 6 Reportasje fra Pingvinavisa.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(8) Vedlegg 6 Reportasje fra Pingvinavisa.pdf(8) Vedlegg 6 Reportasje fra Pingvinavisa.pdf
(9) Vedlegg 7 NFA anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/(9) Vedlegg 7 NFA anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus.pdf(9) Vedlegg 7 NFA anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus.pdf
Referat møte 27. september.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2018/270918/Referat møte 27. september.pdfReferat møte 27. september.pdf


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)