OSO-møte 23. november 2017

Overordnet samarbeidsorgan, 23.11.2017

 

Når og hvor

Dato
23.11.2017 
Klokkeslett

Referat OSO-møte 23. november 2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/Referat OSO-møte 23. november 2017.pdfReferat OSO-møte 23. november 2017.pdf
KAD psykisk helse og rus.ppthttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/KAD psykisk helse og rus.pptKAD psykisk helse og rus.ppt
02.11.17 Kommuner sjekkliste for innleggelsesrapport.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/02.11.17 Kommuner sjekkliste for innleggelsesrapport.pdf02.11.17 Kommuner sjekkliste for innleggelsesrapport.pdf
Innkalling OSO 23. november 2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/Innkalling OSO 23. november 2017.pdfInnkalling OSO 23. november 2017.pdf
13. vedlegg REFERAT MØTE I SAMHANDLI NGSUTVALGET MED PRIMÆRLEGETJENESTEN.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/13. vedlegg REFERAT MØTE I SAMHANDLI NGSUTVALGET MED PRIMÆRLEGETJENESTEN.pdf13. vedlegg REFERAT MØTE I SAMHANDLI NGSUTVALGET MED PRIMÆRLEGETJENESTEN.pdf
7. vedlegg Flytskjema PLO lommekortformat.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/7. vedlegg Flytskjema PLO lommekortformat.pdf7. vedlegg Flytskjema PLO lommekortformat.pdf
2. vedlegg sak 23-17 Samhandlingsprisen.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/2. vedlegg sak 23-17 Samhandlingsprisen.pdf2. vedlegg sak 23-17 Samhandlingsprisen.pdf
5. vedlegg Tjenesteavtale 8 - jordmortjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/5. vedlegg Tjenesteavtale 8 - jordmortjenester.pdf5. vedlegg Tjenesteavtale 8 - jordmortjenester.pdf
15. vedlegg Møtereferat 040917 KS og Helse Nord.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/15. vedlegg Møtereferat 040917 KS og Helse Nord.pdf15. vedlegg Møtereferat 040917 KS og Helse Nord.pdf
14. vedelgg Om regional utviklingsplan Helse Nord.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/14. vedelgg Om regional utviklingsplan Helse Nord.pdf14. vedelgg Om regional utviklingsplan Helse Nord.pdf
12. vedlegg Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/12. vedlegg Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten.pdf12. vedlegg Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten.pdf
11. vedlegg Prosjektmandat.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/11. vedlegg Prosjektmandat.pdf11. vedlegg Prosjektmandat.pdf
10. vedlegg Mal Avtale om kjøp av korttidsplasser.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/10. vedlegg Mal Avtale om kjøp av korttidsplasser.pdf10. vedlegg Mal Avtale om kjøp av korttidsplasser.pdf
9. vedlegg Handlingsplan Tromsø kommune ved stort antall utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/9. vedlegg Handlingsplan Tromsø kommune ved stort antall utskrivningsklare pasienter.pdf9. vedlegg Handlingsplan Tromsø kommune ved stort antall utskrivningsklare pasienter.pdf
3. vedlegg OSO medlemmer årstall - Kopi.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/3. vedlegg OSO medlemmer årstall - Kopi.pdf3. vedlegg OSO medlemmer årstall - Kopi.pdf
1. vedlegg Referat 17 06 08.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/1. vedlegg Referat 17 06 08.pdf1. vedlegg Referat 17 06 08.pdf
8. vedlegg Tjenesteavtale 5.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/8. vedlegg Tjenesteavtale 5.pdf8. vedlegg Tjenesteavtale 5.pdf
6.vedlegg Nasjoanl faglig retninslinje for barselomsorg.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/6.vedlegg Nasjoanl faglig retninslinje for barselomsorg.pdf6.vedlegg Nasjoanl faglig retninslinje for barselomsorg.pdf
4. vedlegg Vedtekter OSO .pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Møter 2017/231117/4. vedlegg Vedtekter OSO .pdf4. vedlegg Vedtekter OSO .pdf


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)