Øre-,nese-og halskreft, kurs -Tromsø

Kurs , 2018: 18.- 20. april, 23.- 25. oktober , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Målgruppe er personer som har hatt kreft i Øre-Nese-Hals området og deres pårørende.

Tilbudet er for deg som:

  • ønsker å lære mer om sykdom/behandling og senvirkninger
  • ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg

Temaer:

  • Utfordring og mestring av ØNH kreft
  • Brukererfaring
  • Informasjon om sykdom og behandling,
  • Ernæring og munnhelse
  •  Aktivitet, avspenning og lymfødem
  • Sosiale rettigheter
  • Informasjon om Munn – og halskreftforeningen
  • Erfaringsutveksling i grupper

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kurset inngår som en del av oppfølgingen ved Øre-nese-hals avdelingen og du som pasient vil få tilbud derfra om å delta. Hvis du ikke har vært pasient ved avdelingen kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning sendes til Universitetssykehuset Nord Norge ved ØNH poliklinikk.

Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen. Du vil få innkalling fra sykehuset ca fire uker før kursstart.

Når og hvor

Tid
2018: 18.- 20. april, 23.- 25. oktober
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: 3 dagers kurs. Gruppebasert opplæring 10-12 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted


Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Evelyn Karlsen tlf 776 69254
E-post: evelyn.karlsen@unn.no

Eli Kvarsnes Tlf: 776 69254
E-post: eli.kristine.kvarsnes@unn.no
eller
Lærings- og mestringssenteret v/ Kristin Lernes tlf: 777 54171
E-post: kristin.lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom: Øre-Nese-Hals avdelingen, Fysioterapiavdelingen, brukerrepresentanter, Kreftforeningen Nord, Munn- og halskreftforeningen og Lærings- og mestringssenteret – UNN HF

LagreLagre

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)