Nyreskole, Tromsø

Kurs , 23.-24. mars 2017 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Pasienter med kronisk nyresykdom som vil trenge dialyse og/ eller transplantasjon. Det er ønskelig at en pårørende er med.

Kurset er for deg som:

  • Er pasient med kronisk nyresykdom eller en pårørende. (Du som er pasient velger selv hvem som er din pårørende, uavhengig av familieforhold)
  •  Ønsker å lære mer om sykdommen, for aktivt kunne ta del i behandlingen videre, og mestre hverdagen lettere som kronisk syk.
  • Ønsker mer kunnskap om dialysebehandling for å kunne ta valg mellom de ulike behandlingsformene.
  • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.

Temaer vil være:

  • Å leve med kronisk sykdom. Erfaringer fra tidligere pasienter og innlegg fra dialysesykepleiere
  • Ulike behandlingsformer Hjemmedialyse, behandlinger på institusjon og transplantasjon.
  • Kostinformasjon v/ernæringsfysiolog
  • Medikamentinformasjon v/nyrelege
  • Velferdsordninger v/ sosionom
  • Pårørenderollen

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding:  Kurset inngår som en del av oppfølgingen ved Nyremedisinsk avdeling og du som pasient settes opp på venteliste til kurs i forbindelse med samtale der. Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning sendes til Nyremedisinsk avdeling.

Påmeldingsfrist: Henvisninger registreres fortløpende. Du vil få innkalling fra sykehuset ca fire uker før kursstart.

Pårørende: Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen. Pårørende kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.

Når og hvor

Tid
23.-24. mars 2017
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Dialysen, nyremedisinsk avdeling tlf: 776 26943/26175 v/seksjonssykepleier Rita Johansen rita.irene.johansen@unn.no eller nyresykepleier Mirjam Lauritzen e-post: mirjam.lauritzen@unn.no
Eller
Lærings- og mestringssenteret tlf: 77 75 41 71 e-post: Kristin.lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Nyremedisinsk avdeling, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte og Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)