Nyreskole - opplæringstilbud, Harstad

Kurs , 2018: 23. oktober og 30. oktober (1 dag per uke). , Lærings- og mestringssenteret, Harstad

2-dagers kurs til deg som har nyresvikt eller er pårørende til noen som lever med nyresvikt.

Tilbudet er for deg som:

  • har nyresvikt eller er pårørende til noen som lever med nyresvikt.
  • ønsker å lære mer om sykdommen og behandlingsmuligheter for bedre å kunne mestre hverdagen
  • ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som har samme eller andre erfaringer enn deg

Temaer:

  • Hemodialyse, gjennomgang av dialysemaskin
  • nyrefunksjon og kronisk nyresvikt
  • nyretransplantasjon
  • medikamenter
  • råd om kosthold
  • trygderettigheter
  • informasjon om Harstad- og omegn lokallag av nyrepasienter og transplanterte

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kontakt din fastlege eller behandlende lege og send en kort henvisning til:
UNN Harstad, Dialysen, Medisinsk avd., 9480 Harstad.

Pårørende: Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen. Du kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon. Du/ dere vil få innkalling fra sykehuset når du/dere er registrert som deltaker(e).

Når og hvor

Tid
2018: 23. oktober og 30. oktober (1 dag per uke).
Klokkeslett
 
Sted
UNN Harstad
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Harstad
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, Den går over 2 uker med 1 dag pr. uke.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Dialyseavdelingen, UNN Harstad v/ sykepleier Inger-Anita Olsen tlf: 77 01 55 50.
E-post: inger-anita.olsen@unn.no
 eller
Lærings- og mestringssenteret tlf:77 01 57 85/86 E-post:
lms@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Harstad- og omegn lokallag av nyrepasienter og transplanterte, Medisinsk klinikk, dialyse og Lærings- og mestringssenteret UNN Harstad.

 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)