NorCRIN brukermøte

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 25.09.2017

Målgruppe for møtet er kliniske forskere, forskningsadministrativt personell og ledere i sykehusene og i organisasjoner som finansierer kliniske forskning, og for andre som er opptatt av styrking av klinisk forskning i Norge.

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge. Partnere i NorCRIN er landets 6 universitetssykehus; St. Olavs Hospital HF, Oslo universitetssykehus HF, Stavanger universitetssjukehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Haukeland universitetssjukehus HF, og forskningsstøtten tilbys forskningsprosjekter hvor HF`ene er involvert.   Sekretariatet for NorCRIN er lagt til St. Olavs Hospital, og leder for styret i NorCRIN er

Kristin Bjordal, leder for regional forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus HF.

Vårt motto er «Mer forskning, bedre kvalitet og mindre administrasjon».

NorCRIN utvikler bl.a. nasjonale prosedyrer for klinisk forskning, standardiserte Good Clinical Practice (GCP)-kurs og koordinering av monitoreringstjenester. Gjennom NorCRIN-samarbeidet forventes følgende resultat:

  • Flere forskerinitierte kliniske studier
  • Flere nasjonale studier
  • Flere pasienter deltar i kliniske studier
  • Deltakelse i flere internasjonale (nordiske/EU) studier
  • Flere industrifinansierte studier
  • Økt omfang av og gjennomføringshastighet på kliniske studier
  • Økt grunnlag for forskningsbasert klinisk praksis


Vil du vite mer om hvordan du kan nyttiggjøre deg av NorCRIN eller har idéer til videre utvikling av NorCRIN, bør du melde deg på vårt Brukermøte som avholdes på Radiumhospitalet, 25. september 2017.

Møtet er gratis, men på grunn av enkel servering, ønsker vi at du registrerer deg til møtet via denne lenken.

Brukermøte 2017 program

Påmeldingsfrist er 7. september 2017.

Når og hvor

Dato
25.09.2017 
Klokkeslett
08:00-16:00
Sted
Radiumhospitalet, Oslo
 
Fant du det du lette etter?