Nasjonal utdanningskonferanse om spesialistutdanning for leger

Konferanse, 05.11.2020

Vi har gleden av å invitere til årets møteplass for de som jobber med spesialistutdanning av leger. Konferansen skal bidra til en nasjonalt harmonsert spesialistutdanning.

Konferansen legger til rette for at foretakenes utdanningsaktører og utdanningsansvarlige kan komme sammen. Kunnskap om- og motivasjon for, arbeid med ny utdanning, skal stå sterkere etter konferansen.

Nasjonal utdanningskonferanse om spesialistutdanning for leger

Nasjonal utdanningskonferanse om spesialistutdanning for leger

Regionalt utdanningssenter i nord, midt, vest og sør-øst er i felleskap programansvarlig og inviterer til konferanse.

Mål:
Konferansen skal bidra til en nasjonalt harmonsert spesialistutdanning. Konferansen legger til rette for at  foretakenes utdanningsaktører og utdanningsansvarlige kan komme sammen og møte kolleger og samarbeidsparter på tvers av fag, foretak og regioner.  Informasjon om- og motivasjon for, arbeid med ny utdanning, skal stå sterkere etter konferansen.

Målgruppe:
Målgruppen er utdanningsansvarlige leger/overleger og ledere med utdanningsansvar for LIS. Videre medlemmer av lokale utdanningsutvalg, stab- og støttepersonell som jobber med LIS utdanningen for spesialisthelsetjenesten, og tillitsvalgte.
Vi ønsker også velkommen private samarbeidsparter, avtalespesialister og behandlingsinstitusjoner som deltar i spesialistutdanning, samt Legeforeningen og ALIS kontorer/prosjekter

Programskisse:

Organisering av kvalitativ god spesialistutdanning i foretak, klinikk og avdeling

  • Godkjenning av utdanningsvirksomheter (fortsettelse fra 2019)
  • Samarbeid om gode utdanningsløp
  • Vurdering av kompetanse (fortsettelse fra 2019)

Når og hvor

Dato
05.11.2020 
Klokkeslett
09:00-16:30
Sted
Hotel Clarion hotel The Edge (Tromsø)
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter i nord, midt, vest og sør-øst er i felleskap programansvarlig og inviterer til konferanse. 
Prekonferanse- møter 4.november i hotellets lokaler
  • Kl. 18.00 -20.00  «Erfaringsutveksling mellom utdannignskooridnerende lege/overlege fra hvert av HF’ene» fasiliteres av UNN-HF v/Heidi Høifødt. Hvis dette er aktuelt for deg ta kontakt med Heidi Høifødt – Heidi.Svanoe.H.Hoifodt@unn.no
  • Kl.19.00 – 21.00 «Ny utdanningsordning fra start – spør om det du vil. RegUt svarer» - ingen påmelding nødvendig

Praktiske opplysninger:

Konferanseavgift : 2.200,-

Påmelding:
Konferansen har plass til 300 deltakere.

Påmelding

Reisetips:
For å få til en dagskonferanse i nord, må vi starte ikke senere enn kl.10.00. Vi er klar over at dette medfører at mange deltakere fra sør, må reise kvelden i forvegen og overnatt.
Vi oppfordrer til at deltakerne får mulighet til denne mørketidsturen til Tromsø , der de kan benytte onsdagskveld og torsdagsmorgen til faglig diskusjoner med kolleger.

Hotellrom:
Vi anbefaler at deltakerne er tidlig ute med å bestille hotel, da nordlysbyen normalt er fullbooket på vinteren. Frem til 1.oktober har vi reservert 75 rom på konferansehotellet Clarion Hotel The Edge. Vi har forhandlet oss frem til en pris på 1190,- per natt. Oppgi referensen 26781 når dere bestiller. Etter 1.oktober må dere ut på det åpne marked for å få hotellrom.

Ishavskatedralen i Tromsø

Fant du det du lette etter?