Myelomatose mestringskurs, Tromsø

Kurs , 8. og 9. juni 2017 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Kurset er for deg som har diagnose eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Kurset er for deg som:

  • Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
  •  Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Praktiske opplysninger:
Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere inkl. pårørende

Påmelding:
Kurset inngår som en del av oppøfølgingen ved Sengepost for blod- og hormonsykdommer og du som pasient settes opp på venteliste til kurs via avdelingen

Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet henvisning sendes til: Sengepost for blod- og hormonsykdommer v/Elisabeth Wilhelmsen Evjen, Sykehusveien 38, 9019 Tromsø

Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen. Innkallingen blir sendt fra sykehuset omtrent 4 uker før kursstart.

Påmeldingsfrist:
Henvisninger registreres fortløpende

Når og hvor

Tid
8. og 9. juni 2017
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Kurslokalet i samme bygg som Tromsø Legevakt
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Sengepost for blod- og hormonsykdommer
kontakperson: Elisabeth Evjen
tlf: 77626900
E-post: elisabeth.wilhelmsen.evjen@unn.no

Lærings- og mestringssenteret
tlf: 77754171
E-post: kristin.lernes@unn.no
 

Temaer vil være:

  • innlegg fra en brukerrepresentant
  • Hva er myelomatose
  • Hvordan mestre hverdagen med livslang sykdom
  • Kreftrelatert fatique
  •  Informasjon fra brukerorganisasjonen
  •  Grupper for pasienter og pårørende
  •  Kosthold
  •  Fysisk aktiviet

Programmet er utviklet gjennom samarbeid mellom Sengepost for blod- og hormonsykdommer, brukerorganisasjonen og Lærings- og mestringssenteret UNN.

Overnatting
Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet som vil gi ytterligere informasjon om bestilling og pris.
Tlf: 77 75 51 00

Kostnader
Reise- og oppholdsutgifter for pasient dekkes etter faste satser mot egenandel. Dette gjelder også for pårørende når deltakelsen er nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten. Egenandelen på kurser et 345,- . Pårørende i følge med pasient betaler ikke egenandel. Pårørende kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)