Multippel sklerose. "Å leve med MS" , Tromsø

Kurs , 23.- 25. april og 8.- 10. oktober 2018 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Kurset er for personer med MS og deres pårørende.

Kurset er for deg som:

  • Har MS eller er pårørende til en person med denne diagnosen.
  • Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen.
  • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.

Temaer vil være:

  •  Erfaringer med å leve med MS v/ en som selv har diagnosen
  • Om MS og behandling v/ nevrolog

Det er andre innlegg som på hvert sitt vis handler om mestring av hverdagen. Innleggene holdes av faggrupper som sykepleier, sosionom, psykolog, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og ergoterapeut. Det er også satt av tid til erfaringsdeling i grupper.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kurset inngår som en del av oppfølgingstilbudet ved MS klinikken og du som pasient settes opp på venteliste til dette i forbindelse med samtale med MS sykepleier.

Når pårørende skal delta sammen med deg må også hans/hennes navn og fødselsnummer oppgis. Pårørende har ikke rett til sykepenger for kursdagene, men kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.

Du/dere får brev med innkalling ca fem uker før kursstart.

Når og hvor

Tid
23.- 25. april og 8.- 10. oktober 2018
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Nevrologisk avdeling v/ Grethe Berg Johnsen Tlf: 77 62 74 91 e-post: Grethe.Berg.Johnsen@unn.no
eller
Marianne Røst Tlf: 77 62 74 91 E-post: Marianne.Rost@unn.no
eller
Lærings- og mestringssenteret tlf: 77 75 41 71 ved kristin.lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Nevrologisk avdeling, Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk avdeling, Terapeutavdelingen, MS-foreningen og Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)