Marevan - Opplæring i egenmåling av PT-INR, Tromsø

Kurs , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Kurs for dem som ønsker opplæring i egenmåling av PT-INR og selvstendig dosering av Marevan.

Medisinsk avdeling UNN og NOKLUS arrangerer kurs for at de som er avhengig av antikoagulasjonsbehandling selv kan måle PT-INR verdier og dosere Marevan

Målet er:

  • Stabile PT-INR verdier
  • Økt livskvalitet

Innhold: Opplæring i måleapparat til hjemmebruk og egendosering av Marevan

Kurset er et tilbud til deg som:

  • Bruker Marevan, og skal bruke det over lang tid.
  • Ønsker å få mere kunnskap og være mere involvert i egen behandling.
  • Ønsker mere trygghet og frihet i livet ved å kunne måle INR verdien selv.
  • Sliter med å stabilisere INR verdien din.


Noklus har i samarbeid med Helse Nord og Lærings og mestringssenteret UNN tilbudt kurs i egenkontroll av Marevanbehandling siden 2011.

Erfaringer viser at tid innenfor anbefalt område stiger fra 68% ved konvensjonell behandling til hele 82% innenfor anbefalt område etter kurs i egenkontroll. Det er store individuelle forskjeller ift hva som påvirker INR verdien. Mat, drikke, sykdom, medikamenter, stress, fysisk aktivitet mm. er faktorer som påvirker INR.

Egenkontroll gir deg større kunnskap ift hva som innvirker på akkurat din verdi. Du får et eget apparat til måling av INR. Grundig opplæring i prøvetaking i finger og bruk av instrumentet. Opplæring i hvordan dosere medisinen selv, og trygg oppfølging av lege og bioingeniør underveis. Du møter andre i samme situasjon som du kan dele erfaringer med.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra lege sendes:
Egenkontroll Noklus
Laboratoriemedisin
9038 Tromsø

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Line Hofsøy. Tlf 98 81 24 15
 
Mer informasjon
line.beate.hofsoy@unn.no  

Kurstidspunkt 2019:

Kurs 1: 8.og 22. januar, med avslutning 28.mai
Kurs 2: 10. og 24. januar, med avslutning 28.mai
Kurs 3: 15. og 29. januar, med avslutning 29.mai
Kurs 4: 16. og 31. januar, med avslutning 29.mai

Øvrige praktiske opplysninger:

  •  Opplæring skjer i grupper. Max 16 stk.
  • 2 opplæringsdager à 3 timer.
  • Avsluttende praktisk og skriftlig prøve 3. kursdag.

Det går over 21 uker med 3 dagssamlinger i Tromsø. Det er krav om deltakelse på alle 3 kursdager. Kurset avsluttes med en teoretisk hjemmeoppgave.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter


Instrument, strimler og lansetter dekkes av Helse Nord.

Kurset er et samarbeid mellom Helse Nord, Noklus og Lærings- og mestringssenteret på Universitetssykehuset Nord-Norge.
 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)