Marevan - Opplæring i egenmåling av PT-INR, Tromsø

Kurs, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Kurs for dem som ønsker opplæring i egenmåling av PT-INR og selvstendig dosering av Marevan.

Medisinsk avdeling UNN og NOKLUS arrangerer kurs for at de som er avhengig av antikoagulasjonsbehandling selv kan måle PT-INR verdier og dosere Marevan

Målet er:

  • Stabile PT-INR verdier
  • Økt livskvalitet

Innhold: Opplæring i måleapparat til hjemmebruk og egendosering av Marevan

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Kurstidspunkt

Opplæringstilbudet arrangeres vanligvis to ganger per år. Først et 2-dagers kurs og så en oppfølgingsdag.

Gruppe 1     2.januar 2017 - 16.januar 2017 - 22.mai 2017
Gruppe2      3.januar 2017- 17.januar 2017 - 22.mai 2017
Gruppe 3     4.januar 2017 - 18.januar 2017 - 23.mai  2017
Gruppe 4     5. januar 2017 - 19.januar 2017 - 23.mai  2017

Øvrige praktiske opplysninger:

Praktisk:

  •  Opplæring skjer i grupper. Max 16 stk
  • 2 opplæringskurs à 3 timer
  • Avsluttende praktisk og skriftlig prøve 3. kursdag.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasient hotellet Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Interessert?
Ta kontakt for mer informasjon:
Line Hofsøy tlf 98 81 24 15 eller e-mail  line.beate.hofsoy@unn.no