HELSENORGE

Lær av de beste-seminar

12. september inviterte Kontinuerlig forbedring med administrerende direktør, Anita Schumacher, konstituert kvalitets- og forskningsdirektør, Trine Olsen, og overlege ved Barneavdelingen, Marianne Nordhov, kliniske ledere til lederseminar.

Dr. Shobhan Thakore (Tayside Hospital, Dundee), Dr. Alyson Walker (Royal Hospital for Children, Glasgow) og Dr. Manoj Kumar (Aberdeen Royal Infirmary) fra Skottland presenterte gode resultater i forbedringsarbeid, blant annet innenfor anestesi, kirurgi, ergonomi, pediatri, pasientsikkerhet, kultur og teamarbeid. Seminaret er tilgjengelig under.


Program for dagen

09.00: Welcome by CEO Anita Schumacher, University Hospital of North Norway (UNN)

09.15: “Quality Improvement: What, Why and How?” Lecture by Dr. Shobhan Thakore, Tayside Hospital, Dundee

10.30: Coffee break

10.50: "Designing, Influencing and Delivering Safer Healthcare: Why Human Factors Matter” Interactive session with Dr. Manoj Kumar, Aberdeen Royal Infirmary

12.15: Lunch 

13.00: “Culture, behaviour and safety”. A guide through self-reflection and interaction to consider the impact that culture and behaviour has on clinical practice. Difficult behaviour and managing difficult conversations. Interactive session with Dr. Alyson Walker, Royal Hospital for Children, Glasgow

14.30: Coffee break

14.50: “Lessons learned and next steps”
Interactive session moderated by Trine Olsen and Marianne Nordhov, UNN

15.30: Close of Meeting
Fant du det du lette etter?