Kurs om åndedrettsvern og tetthetststing

20. januar - webinar 
(26. januar - praktisk kurs - utgår pga ingen påmeldte)

Innhold

WEBINAR:

På webinaret vil du lære om de ulike typene åndedrettsvern og filtre som finnes og hvordan de kan beskytte brukeren. Lurer du på hvor lenge kan filtrene kan brukes, og hva man må tenke på i forhold til vedlikehold, oppbevaring og desinfeksjon av åndedrettsvern? Dette er temaer som vil bli gjennomgått på webinaret. Webinaret vil dekke filtrering av både gass og partikler/aerosoler.

Ønsker du å lære hva er tetthetstesting av åndedrettsvern er og hvorfor vi på AMA mener det er noe alle som bruker tettsittende åndedrettsvern bør gjennomføre? Vi vil gå igjennom ulike typer tetthetstesting og hva som er fordeler og ulemper med de ulike testene, og også dele våre erfaringer fra tetthetstesting.

PRAKTISK KURS:

Det praktiske kurset bygger videre på det du har lært på webinaret. Dere lærer mer om kvantitativ tetthetstesting ved bruk av TSI PortaCount Pro 8038/8048, og får prøve instrumentet samt gjennomføre tetthetstester i praksis. Det er viktig at du tar stilling til hvilken versjon av instrumentet du ønsker opplæring i (8038 eller 8048). AMA har 8038 for utleie til bedriftshelsetjenester. For å kunne leie dette forutsetter det opplæring i bruk på forhånd.

Kurset kvalifiserer til å kunne håndtere instrumentet TSI PortaCount Pro+ 8038/8048 på egenhånd, samt leie fra AMA (8038).

Pris kr 250,- for webinaret (gratis for studenter og UNN-ansatte), og kr 1600,- for praktisk kurs (inkluderer lunsj).

Mer informasjon og program for kurset

Påmelding

Faktura sendes ut i etterkant.

Webinaret har passert minimumsantall, og går som planlagt. 

Det praktiske kurset settes opp senere i år da det ikke var noen påmeldte innen påmeldingsfristen. På praktisk kurs har vi 4 plasser på PortaCount 8038 og 2 plasser på PortaCount 8048, og vi må ha fylt opp plassene på minst 1 PortaCount for å holde kurset. 


Fant du det du lette etter?