HELSENORGE

Kurs i Vineland-II

Vineland-II er et av de mest brukte instrumentene internasjonalt når det gjelder kartlegging av adaptiv atferd.
Vineland er test av adaptive ferdigheter

Ill: pearsonclinical.no

Ved hjelp av Vineland-II kan man vurdere en pasients adaptive atferd innen følgende fire områder:

  • Kommunikasjon
  • Dagliglivets ferdigheter
  • Sosiale ferdigheter
  • Motorikk

Fysisk deltakelse: kr. 500, per person, inkludert en enkel lunsj.
Digital deltakelse : kr. 200, per person

Kursansvarlig er Kenneth Larsen, rådgiver ved Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Nord.

Fant du det du lette etter?