Kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”

Kurs, 15. og 16. november 2017

Det inviteres til teoretisk og praktisk kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”.

Målgruppen er leger og bioingeniører ved medisinsk mikrobiologiske laboratorier i Norge. Kurset omhandler utføring og tolkning av resistensbestemmelse. Kurset kan være nyttig både for leger og bioingeniører som er relativt nye i faget og for dem som har vært med en stund. 

Primær målgruppe er personale ved human-medisinske mikrobiologiske avdelinger, men kurset er også åpent for inntil 4-5 personer fra det veterinærmedisinske miljøet.

Kurset søkes godkjent som kurs for utdanningskandidater innen medisinsk mikrobiologi samt som tellende timer for bioingeniører under/med spesialistgodkjenning.

Kursprogram AFA-kurs 2017.pdf


Foredrag

02 Gammelsrud - Antibiotika Innføring.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/02 Gammelsrud - Antibiotika Innføring.pdf02 Gammelsrud - Antibiotika Innføring.pdfpdf1627655
03 Raastad - Antibiotikabruk og resistensutvikling.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/03 Raastad - Antibiotikabruk og resistensutvikling.pdf03 Raastad - Antibiotikabruk og resistensutvikling.pdfpdf1769380
04 Lindemann - Hemmeligheten m resistensbestemmelse.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/04 Lindemann - Hemmeligheten m resistensbestemmelse.pdf04 Lindemann - Hemmeligheten m resistensbestemmelse.pdfpdf867716
05 Hulløen-Orø - Kvalitetskontroll.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/05 Hulløen-Orø - Kvalitetskontroll.pdf05 Hulløen-Orø - Kvalitetskontroll.pdfpdf1236834
06 Samuelsen - ESBL-A ESBL-M etc.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/06 Samuelsen - ESBL-A ESBL-M etc.pdf06 Samuelsen - ESBL-A ESBL-M etc.pdfpdf3318785
07 Hegstad - Enterokokker.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/07 Hegstad - Enterokokker.pdf07 Hegstad - Enterokokker.pdfpdf1051209
08 Enger - Stafylokokker.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/08 Enger - Stafylokokker.pdf08 Enger - Stafylokokker.pdfpdf603870
11 Samuelsen ESBL-CARBA.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/11 Samuelsen ESBL-CARBA.pdf11 Samuelsen ESBL-CARBA.pdfpdf2862695
13 Vestrheim - Pneumokokker.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/13 Vestrheim - Pneumokokker.pdf13 Vestrheim - Pneumokokker.pdfpdf267501
14 Skaare - H influenzae.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/14 Skaare - H influenzae.pdf14 Skaare - H influenzae.pdfpdf2825105
15 Stubhaug - Anaerobe.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/15 Stubhaug - Anaerobe.pdf15 Stubhaug - Anaerobe.pdfpdf1044416
16 Sare - Gonokokker.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/16 Sare - Gonokokker.pdf16 Sare - Gonokokker.pdfpdf7156650
17 Torp-Andersen - Sopp.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/17 Torp-Andersen - Sopp.pdf17 Torp-Andersen - Sopp.pdfpdf2576924
19 Akselsen - Klinisk betydning.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/AFA-kurs (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)/AFA-kurset 2017/19 Akselsen - Klinisk betydning.pdf19 Akselsen - Klinisk betydning.pdfpdf2215724


Kursansvarlige: 

Karianne Wiger Gammelsrud (KWG) (kursleder), Per Espen Akselsen (PEA), Ragnhild Raastad (RR) og Lise Hulløen-Orø (LHO) 

Medvirkende: 

Christoffer Lindemann (CL), Hege Enger (HE), Cecilie Torp Andersen (CTA), Ørjan Samuelsen (ØS), Dagfinn Skaare (DS), Didrik Frimann Vestrheim (DFV), Anne Katrine Steffensen (AKS) og Marie Therese Noer (MTN)

Når og hvor

Tid
15. og 16. november 2017
Klokkeslett
 
Sted
Kurssalen, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, 1. etg. (like ved personalinngangen)
 
Kontaktinformasjon
Påmelding via e-post til: Ragnhild Raastad (raraas@ous-hf.no), tlf. 99 70 43 47
 

Påmeldingsfrist 9. oktober 2017. Det er plass til inntil 50 deltagere. Vi ønsker flest laboratorier representert, fortrinnsvis med bioingeniør og lege. Tildeling av plass skjer i den rekkefølge påmelding registreres. 

Påmeldingen må inneholde navn og stillingskategori på deltaker(e), fakturaadresse, bestillernummer/kostnadssted (dersom regnskapsavdelingen krever det) samt e-postadresse til den som skal motta faktura. 

Kursavgift

Kursavgiften er kr 4.000,- og inkluderer lunsj og kaffe/te begge dager. Kursavgiften må være innbetalt før kursstart. Kursdeltagere må besørge overnatting og dekke reise- og oppholdsutgifter. For å kunne arrangere kurset er vi avhengige av tilstrekkelig stor deltagelse fra laboratoriene (minst 30 deltagere).

Arrangør

Kurset arrangeres av Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus, Bioingeniørfaglig institutt ved Rådgivende utvalg for mikrobiologi (RUFMIK), NITO og Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

Rikshospitalet

Fant du det du lette etter?