Kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”

Kurs, 15. og 16. november 2017

Det inviteres til teoretisk og praktisk kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”.

Målgruppen er leger og bioingeniører ved medisinsk mikrobiologiske laboratorier i Norge. Kurset omhandler utføring og tolkning av resistensbestemmelse. Kurset kan være nyttig både for leger og bioingeniører som er relativt nye i faget og for dem som har vært med en stund. 

Primær målgruppe er personale ved human-medisinske mikrobiologiske avdelinger, men kurset er også åpent for inntil 4-5 personer fra det veterinærmedisinske miljøet.

Kurset søkes godkjent som kurs for utdanningskandidater innen medisinsk mikrobiologi samt som tellende timer for bioingeniører under/med spesialistgodkjenning.

Kursprogram AFA-kurs 2017_endelig.pdf

Kursansvarlige: 

Karianne Wiger Gammelsrud (KWG) (kursleder), Per Espen Akselsen (PEA), Ragnhild Raastad (RR) og Lise Hulløen-Orø (LHO) 

Medvirkende: 

Christoffer Lindemann (CL), Hege Enger (HE), Cecilie Torp Andersen (CTA), Ørjan Samuelsen (ØS), Dagfinn Skaare (DS), Didrik Frimann Vestrheim (DFV), Anne Katrine Steffensen (AKS) og Marie Therese Noer (MTN)

Når og hvor

Tid
15. og 16. november 2017
Sted
Kurssalen, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, 1. etg. (like ved personalinngangen)
 
Kontakt
Påmelding via e-post til: Ragnhild Raastad (raraas@ous-hf.no), tlf. 99 70 43 47
 

Påmeldingsfrist 9. oktober 2017. Det er plass til inntil 50 deltagere. Vi ønsker flest laboratorier representert, fortrinnsvis med bioingeniør og lege. Tildeling av plass skjer i den rekkefølge påmelding registreres. 

Påmeldingen må inneholde navn og stillingskategori på deltaker(e), fakturaadresse, bestillernummer/kostnadssted (dersom regnskapsavdelingen krever det) samt e-postadresse til den som skal motta faktura. 

Kursavgift

Kursavgiften er kr 4.000,- og inkluderer lunsj og kaffe/te begge dager. Kursavgiften må være innbetalt før kursstart. Kursdeltagere må besørge overnatting og dekke reise- og oppholdsutgifter. For å kunne arrangere kurset er vi avhengige av tilstrekkelig stor deltagelse fra laboratoriene (minst 30 deltagere).

Arrangør

Kurset arrangeres av Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus, Bioingeniørfaglig institutt ved Rådgivende utvalg for mikrobiologi (RUFMIK), NITO og Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

Rikshospitalet