Kurs i lindrende behandling, Tromsø

Kurs , 14.03.2018-16.03.2018

Kurs i lindrende behandling for helsepersonell som jobber med lindrende behandling i spesialist- og primærhelsetjenesten.
Tema

  • Hva kjennetegner lindrende behandling – organisering og behandlingsfilosofi
  • Lindring av symptomer - smerter, dyspnoe, kvalme, obstipasjon og ileusproblematikk
  • Symptomlindring i terminalfasen
  • Lindrende behandling tilrettelagt de eldste
  • Væske og ernæring ved livets slutt
  • Ivaretakelse av pårørende
  • Åndelig og eksistensiell omsorg
  • Kommunikasjon

Når og hvor

Dato
14.03.2018-16.03.2018 
Klokkeslett
 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling 
Innlegg fra
Leger, kreftsykepleiere, prest, sosionom, psykolog og ernæringsfysiolog. 
Kontakt
reg.klb@unn.no

telefon: 777 54350/776 26074
 

Påmelding
Send e-post til reg.klb@unn.no innen 21.februar 2018, med navn og fakturaadresse.

Plasser tildeles fortløpende ved påmelding. Avmelding senest 1 uke før kursstart.

Godkjenning
Det vil bli søkt om godkjenning for timer for merittering til klinisk spesialist i sykepleie og godkjenning som emnekurs/klinisk emnekurs i palliativ medisin/onkologi til videre- og etterutdanningen.

Endelig program vil bli publisert når det er ferdig. Følg med på vår hjemmeside under "Kurs, konferanser og utdanning":
Presentasjoner fra kurset

Eldre og palliasjon 16.03.18 PDF.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Eldre og palliasjon 16.03.18 PDF.pdfEldre og palliasjon 16.03.18 PDF.pdf
Barn som pårørende-2.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Barn som pårørende-2.pdfBarn som pårørende-2.pdf
Dyspnoe ved kreft.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Dyspnoe ved kreft.pdfDyspnoe ved kreft.pdf
Sendeversjon_Palliasjon_ForNaaogFramtiden_SigveAndersen_14.03.18.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Sendeversjon_Palliasjon_ForNaaogFramtiden_SigveAndersen_14.03.18.pdfSendeversjon_Palliasjon_ForNaaogFramtiden_SigveAndersen_14.03.18.pdf
Sendeversjon_kvalmeObstipasjonogIleus_LIN-kurs_2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Sendeversjon_kvalmeObstipasjonogIleus_LIN-kurs_2018.pdfSendeversjon_kvalmeObstipasjonogIleus_LIN-kurs_2018.pdf
Sendeversjon_smerte og smertelindring ved kreftsykdom.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Sendeversjon_smerte og smertelindring ved kreftsykdom.pdfSendeversjon_smerte og smertelindring ved kreftsykdom.pdf
Åndelig eksistensiell omsorg.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Åndelig eksistensiell omsorg.pdfÅndelig eksistensiell omsorg.pdf
Å være hjelper.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Å være hjelper.pdfÅ være hjelper.pdf
Symptomkartlegging.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Symptomkartlegging.pdfSymptomkartlegging.pdf
Å ha en plan.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Å ha en plan.pdfÅ ha en plan.pdf
Ernæring- fra screening til handling.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Ernæring- fra screening til handling.pdfErnæring- fra screening til handling.pdf
Lindr ABC Tromsø kommune.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Lindr ABC Tromsø kommune.pdfLindr ABC Tromsø kommune.pdf
Livets siste dager, plan for lindring i livets sluttfase.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Livets siste dager, plan for lindring i livets sluttfase.pdfLivets siste dager, plan for lindring i livets sluttfase.pdf
Munnstell for pasienter i palliativ fase.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Munnstell for pasienter i palliativ fase.pdfMunnstell for pasienter i palliativ fase.pdf
Rettigheter og mulighter.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Rettigheter og mulighter.pdfRettigheter og mulighter.pdf
Program Kurs i lindrende behandling 2018 Tromsø.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/Tromsø 14-160318/Program Kurs i lindrende behandling 2018 Tromsø.pdfProgram Kurs i lindrende behandling 2018 Tromsø.pdfFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.