Kurs i lindrende behandling, Tromsø

Kurs, 14.03.2018-16.03.2018

Kurs i lindrende behandling for helsepersonell som jobber med lindrende behandling i spesialist- og primærhelsetjenesten.
Tema

  • Hva kjennetegner lindrende behandling – organisering og behandlingsfilosofi
  • Lindring av symptomer - smerter, dyspnoe, kvalme, obstipasjon og ileusproblematikk
  • Symptomlindring i terminalfasen
  • Lindrende behandling tilrettelagt de eldste
  • Væske og ernæring ved livets slutt
  • Ivaretakelse av pårørende
  • Åndelig og eksistensiell omsorg
  • Kommunikasjon

Når og hvor

Dato
14.03.2018-16.03.2018 
Klokkeslett
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling 
Innlegg fra
Leger, kreftsykepleiere, prest, sosionom, psykolog og ernæringsfysiolog. 
Kontaktinformasjon
reg.klb@unn.no

telefon: 777 54350/776 26074
 
Påmelding
Send e-post til reg.klb@unn.no innen 21.februar 2018, med navn og fakturaadresse.

Plasser tildeles fortløpende ved påmelding. Avmelding senest 1 uke før kursstart.

Godkjenning
Det vil bli søkt om godkjenning for timer for merittering til klinisk spesialist i sykepleie og godkjenning som emnekurs/klinisk emnekurs i palliativ medisin/onkologi til videre- og etterutdanningen.

Endelig program vil bli publisert når det er ferdig. Følg med på vår hjemmeside under "Kurs, konferanser og utdanning":


Fant du det du lette etter?