Kurs i lindrende behandling, Bodø

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 06.11.2017-08.11.2017

Et samarbeid mellom Palliativt team ved Nordlandssykehuset Bodø og Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling, ”Lindring i nord”.

Foredrag fra kurset finner du nederst på sida.

Panoramabilde

TEMA: 


 • Hva er lindrende behandling?
 • Tverrfaglighet og ulike faggruppers rolle
 • Væske og ernæring ved livets slutt 
 • Kartlegging og oppfølging av symptomer: 
 • smerter, dyspnoe, kvalme, obstipasjon og ileusproblematikk
 • Livets siste dager
 • Fysioterapi i palliasjon
 • Eldre og lindrende behandling 
 • Pårørende
 • Seksualitet, intimitet og nærhet
 • Åndelig og eksistensiell omsorg 
 • Psykisk helse, kommunikasjon og etikk

Når og hvor

Dato
06.11.2017-08.11.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik i Bodø
 
Arrangør
Palliativt team, NLSH og Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling (Lindring i Nord) 
Innlegg fra
Leger, psykolog, sykepleiere, prest, fysioterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog. 
Kontakt
For mer informasjon ta gjerne kontakt med «Lindring i nord» på e-post eller telefon 776 26074
 
Mer informasjon
reg.klb@unn.no  


Påmelding

Send e-post til reg.klb@unn.no innen 16.oktober 2017, med navn og fakturaadresse.

Plasser tildeles fortløpende ved påmelding. Avmelding senest 1 uke før kursstart.

Det vil bli søkt om godkjenning for timer for merittering til klinisk spesialist i sykepleie og godkjenning som emnekurs/klinisk emnekurs i palliativ medisin/onkologi til videre- og etterutdanningen.


Kvalme, oppkast, forstoppelse og ileus. Martina T.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Kvalme, oppkast, forstoppelse og ileus. Martina T.pdfKvalme, oppkast, forstoppelse og ileus. Martina T.pdf
Åndelig og eksistensiell omsorg i et flerkulturelt perspektiv. Ingerborg O.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Åndelig og eksistensiell omsorg i et flerkulturelt perspektiv. Ingerborg O.pdfÅndelig og eksistensiell omsorg i et flerkulturelt perspektiv. Ingerborg O.pdf
Symptomlindring ved livets slutt. Kirsten E.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Symptomlindring ved livets slutt. Kirsten E.pdfSymptomlindring ved livets slutt. Kirsten E.pdf
Ivaretakelse av hjelperen. Helene FR.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Ivaretakelse av hjelperen. Helene FR.pdfIvaretakelse av hjelperen. Helene FR.pdf
Palliasjon i primærhelsetjenesten. Linda TR og Elise S. pptx.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Palliasjon i primærhelsetjenesten. Linda TR og Elise S. pptx.pdfPalliasjon i primærhelsetjenesten. Linda TR og Elise S. pptx.pdf
Plenum. Åndelig-eksistensiell.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Plenum. Åndelig-eksistensiell.pdfPlenum. Åndelig-eksistensiell.pdf
Psykisk helse i palliasjon. Helene FR.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Psykisk helse i palliasjon. Helene FR.pdfPsykisk helse i palliasjon. Helene FR.pdf
Pårørende. Gøril J.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Pårørende. Gøril J.pdfPårørende. Gøril J.pdf
Eldre og palliasjon. Jurek.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Eldre og palliasjon. Jurek.pdfEldre og palliasjon. Jurek.pdf
Dyspnoe ved kreft og KOLS. Terje T.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Dyspnoe ved kreft og KOLS. Terje T.pdfDyspnoe ved kreft og KOLS. Terje T.pdf
ALS. Erfaringer fra samarbeid med primærhelsetjenesten. Marie G.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/ALS. Erfaringer fra samarbeid med primærhelsetjenesten. Marie G.pdfALS. Erfaringer fra samarbeid med primærhelsetjenesten. Marie G.pdf
Plenum. Hvordan få til god behandling og pleie ved livets slutt.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Plenum. Hvordan få til god behandling og pleie ved livets slutt.pdfPlenum. Hvordan få til god behandling og pleie ved livets slutt.pdf
PLAN Livets siste dager. Sølvi H.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/PLAN Livets siste dager. Sølvi H.pdfPLAN Livets siste dager. Sølvi H.pdf
Subkutan applikasjon av væske og medikamenter. Kirsten E.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Subkutan applikasjon av væske og medikamenter. Kirsten E.pdfSubkutan applikasjon av væske og medikamenter. Kirsten E.pdf
Ernæring ved palliasjon. Karoline LE.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Ernæring ved palliasjon. Karoline LE.pdfErnæring ved palliasjon. Karoline LE.pdf
Sosionomens rolle i palliasjon. Bente F.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Sosionomens rolle i palliasjon. Bente F.pdfSosionomens rolle i palliasjon. Bente F.pdf
Fysioterapi i palliasjon. Hanne R.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Fysioterapi i palliasjon. Hanne R.pdfFysioterapi i palliasjon. Hanne R.pdf
Kommunikasjon med alvorlig syke. Sigve A.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Kommunikasjon med alvorlig syke. Sigve A.pdfKommunikasjon med alvorlig syke. Sigve A.pdf
Tverrfaglighet i palliasjon. Helene FR.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Tverrfaglighet i palliasjon. Helene FR.pdfTverrfaglighet i palliasjon. Helene FR.pdf
Hva er palliasjon.Kirsten E. pptx.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/061117-081117 kurs i Bodø/Hva er palliasjon.Kirsten E. pptx.pdfHva er palliasjon.Kirsten E. pptx.pdfFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.