Kurs i lindrende behandling, Bodø

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 06.11.2017-08.11.2017

Et samarbeid mellom Palliativt team ved Nordlandssykehuset Bodø og Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling, ”Lindring i nord”.

Foredrag fra kurset finner du nederst på sida.

Panoramabilde

TEMA: 


 • Hva er lindrende behandling?
 • Tverrfaglighet og ulike faggruppers rolle
 • Væske og ernæring ved livets slutt 
 • Kartlegging og oppfølging av symptomer: 
 • smerter, dyspnoe, kvalme, obstipasjon og ileusproblematikk
 • Livets siste dager
 • Fysioterapi i palliasjon
 • Eldre og lindrende behandling 
 • Pårørende
 • Seksualitet, intimitet og nærhet
 • Åndelig og eksistensiell omsorg 
 • Psykisk helse, kommunikasjon og etikk

Når og hvor

Dato
06.11.2017-08.11.2017 
Klokkeslett
Sted
Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik i Bodø
 
Arrangør
Palliativt team, NLSH og Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling (Lindring i Nord) 
Innlegg fra
Leger, psykolog, sykepleiere, prest, fysioterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog. 
Kontaktinformasjon
For mer informasjon ta gjerne kontakt med «Lindring i nord» på e-post eller telefon 776 26074
 
Mer informasjon
reg.klb@unn.no  


Påmelding

Send e-post til reg.klb@unn.no innen 16.oktober 2017, med navn og fakturaadresse.

Plasser tildeles fortløpende ved påmelding. Avmelding senest 1 uke før kursstart.

Det vil bli søkt om godkjenning for timer for merittering til klinisk spesialist i sykepleie og godkjenning som emnekurs/klinisk emnekurs i palliativ medisin/onkologi til videre- og etterutdanningen.


Fant du det du lette etter?