Kurs i lindrende behandling

Kurs, 20.03.2017-22.03.2017

FULLTEGNET. Målgruppen er helsepersonell som jobber med lindrende behandling i spesialist- og primærhelsetjenesten.
Tema:

  • Hva kjennetegner lindrende behandling – organisering og behandlingsfilosofi
  • Lindring av symptomer - smerter, dyspnoe, kvalme, obstipasjon og ileusproblematikk
  • Symptomlindring i terminalfasen
  • Lindrende behandling tilrettelagt de eldste
  • Væske og ernæring ved livets slutt
  • Ivaretakelse av pårørende
  • Åndelig og eksistensiell omsorg
  • Kommunikasjon
Kursavgift:
600,- pr. person

Når og hvor

Dato
20.03.2017-22.03.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Medisin- og helsefagbygget (MH), Universitetet i Tromsø
 
Arrangør
Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Innlegg fra
Leger, kreftsykepleiere, prest, sosionom, psykolog og ernæringsfysiolog 
Plasser tildeles fortløpende ved påmelding. Avmelding senest 1 uke før kursstart.

Det vil bli søkt om godkjenning for timer for merittering til klinisk spesialist i sykepleie og godkjenning som emnekurs/klinisk emnekurs i palliativ medisin/onkologi til videre- og etterutdanningen.

Endelig program vil bli publisert når det er ferdig. Følg med på vår hjemmeside www.unn.no/lin under Kurs, konferanser og utdanning.

Foredrag fra kurset:

Psykisk helse i palliasjon.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Psykisk helse i palliasjon.pdfPsykisk helse i palliasjon.pdf
Eldre og palliasjon 22.03.17 Revidert.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Eldre og palliasjon 22.03.17 Revidert.pdfEldre og palliasjon 22.03.17 Revidert.pdf
Palliasjon_UNN 20.03.17_SigveAndersen.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Palliasjon_UNN 20.03.17_SigveAndersen.pdfPalliasjon_UNN 20.03.17_SigveAndersen.pdf
Smerte og smertelindring ved kreft 2017_SigveAndersen.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Smerte og smertelindring ved kreft 2017_SigveAndersen.pdfSmerte og smertelindring ved kreft 2017_SigveAndersen.pdf
Barn som pårørende.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Barn som pårørende.pdfBarn som pårørende.pdf
Lindrining i kommunehelsetjenesten.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Lindrining i kommunehelsetjenesten.pdfLindrining i kommunehelsetjenesten.pdf
Å være hjelper.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Å være hjelper.pdfÅ være hjelper.pdf
Åndelig eksistensiell omsorg2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Åndelig eksistensiell omsorg2017.pdfÅndelig eksistensiell omsorg2017.pdf
Symptomkartlegging. Kurs i lindrende behandling 2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Symptomkartlegging. Kurs i lindrende behandling 2017.pdfSymptomkartlegging. Kurs i lindrende behandling 2017.pdf
Plan for lindring i livets sluttfase.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Plan for lindring i livets sluttfase.pdfPlan for lindring i livets sluttfase.pdf
Kvalme obstipasjon og ileusproblematikk. Væske og ernæring den aller siste tiden.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Kvalme obstipasjon og ileusproblematikk. Væske og ernæring den aller siste tiden.pdfKvalme obstipasjon og ileusproblematikk. Væske og ernæring den aller siste tiden.pdf
Å ha en plan.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Å ha en plan.pdfÅ ha en plan.pdf
Rettigheter og muligheter.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Rettigheter og muligheter.pdfRettigheter og muligheter.pdf
Fysioterapi i palliasjon.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Fysioterapi i palliasjon.pdfFysioterapi i palliasjon.pdf
Ernæring- fra screening til handling 21.03 (002).pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Ernæring- fra screening til handling 21.03 (002).pdfErnæring- fra screening til handling 21.03 (002).pdf
Dyspnoe ved kreft.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Lindrende behandling/20-220317/Dyspnoe ved kreft.pdfDyspnoe ved kreft.pdf