Kurs i lindrende behandling 2016

Kurs, 28.11.2016-30.11.2016

Et samarbeid mellom Palliativt team ved Nordlandssykehuset Bodø og Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling, ”Lindring i nord”.

Tema

 • Hva er lindrende behandling?
 • Tverrfaglighet
 • Væske og ernæring ved livets slutt 
 • Kartlegging og oppfølging av symptomer: smerter, dyspnoe, kvalme, obstipasjon og ileusproblematikk
 • Terminalfase og symptomer - hvor lenge skal vi behandle?
 • Sosionomens- og fysioterapeutens rolle
 • Eldre og lindrende behandling 
 • Pårørende
 • Seksualitet, intimitet og nærhet
 • Åndelig og eksistensiell omsorg 
 • Psykisk helse, kommunikasjon og etikk

Forelesere
Leger, psykolog, sykepleiere, prest, fysioterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog. 

Kursavgift
600,- pr person

Påmelding
reg.klb@unn.no

Påmeldingsfrist 9.november 2016, med navn og fakturaadresse.
Plasser tildeles fortløpende ved påmelding. Avmelding senest 1 uke før kursstart.

Det vil bli søkt om godkjenning for timer for merittering til klinisk spesialist i sykepleie og godkjenning som emnekurs/klinisk emnekurs i palliativ medisin/onkologi til videre- og etterutdanningen.

Program og flere detaljer kommer senere.

Når og hvor

Dato
28.11.2016-30.11.2016 
Klokkeslett
Sted
Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik, Bodø
 
Fant du det du lette etter?