Kurs i Good Clinical Practice (GCP)

Kurs , 08.11.2017 , Kvalitets- og utviklingssenteret (KVALUT)

Klinisk forskningsavdeling ved UNN , Tromsø, arrangerer kurs i God clinical practice (GCP).


Kurset er myntet på forskere/utprøvere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere,og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier/intervensjonsstudier.

Kursinnhold:

  • Kurset vil gi innføring i lov- og regelverk som regulerer kliniske studier og legemiddelutprøvinger spesielt.
  • Kurset imøtekommer regulatoriske krav til kunnskap om ICH GCP - retningslinjer for Good Clinical Practice, for kliniske legemiddelutprøvinger.
  • Hovedutprøver/prosjektleder er ansvarlig for at alle utprøvere og øvrige studiemedarbeidere som skal være involvert i studien har dokumentert GCP - kompetanse.
  • Helseforskningsloven stiller krav til kvalitetssikring og kvalitetskontroll av studier. Kurset vil derfor være nyttig for forskere og studiemedarbeidere som driver med andre typer studier.
  • Kurset vil fokusere på kvalitetssikring av planlegging og gjennomføring av kliniske studier og innhenting og kvalitetssikring av forskningsdata.
  • Kurset vil også gi innføring i rutiner for forskning som gjelder ved UNN HF.

Arrangør: Klinisk forskningsavdeling (KFA), UNN Tromsø

Kursavgift: Gratis

Tid : onsdag 8. november 2017, kl. 08.30-15.45

Sted:  Tabletten (F1.101) Farmasibygget,UiT

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som tellende i etter- og videreutdanningsprogram hos Den norske legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Bioingeniørfaglig Institutt . Nærmere informasjon om godkjenninger og timeantall gis på kurset.

Påmeldingsfrist: 01.11.2017

Når og hvor

Dato
08.11.2017 
Klokkeslett
08:30-15:45
Sted
Tabletten (F1.101), Farmasibygget UiT
 
Arrangør
Kvalitets- og utviklingssenteret (KVALUT)
Klinisk forskningsavdeling 
Mer informasjon
Meld deg på kurset her  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.