Kurs i Good Clinical Practice (GCP)

Kurs, 08.11.2017, Kvalitets- og utviklingssenteret (KVALUT)

Klinisk forskningsavdeling ved UNN , Tromsø, arrangerer kurs i God clinical practice (GCP).


Kurset er myntet på forskere/utprøvere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere,og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier/intervensjonsstudier.

Kursinnhold:

  • Kurset vil gi innføring i lov- og regelverk som regulerer kliniske studier og legemiddelutprøvinger spesielt.
  • Kurset imøtekommer regulatoriske krav til kunnskap om ICH GCP - retningslinjer for Good Clinical Practice, for kliniske legemiddelutprøvinger.
  • Hovedutprøver/prosjektleder er ansvarlig for at alle utprøvere og øvrige studiemedarbeidere som skal være involvert i studien har dokumentert GCP - kompetanse.
  • Helseforskningsloven stiller krav til kvalitetssikring og kvalitetskontroll av studier. Kurset vil derfor være nyttig for forskere og studiemedarbeidere som driver med andre typer studier.
  • Kurset vil fokusere på kvalitetssikring av planlegging og gjennomføring av kliniske studier og innhenting og kvalitetssikring av forskningsdata.
  • Kurset vil også gi innføring i rutiner for forskning som gjelder ved UNN HF.

Arrangør: Klinisk forskningsavdeling (KFA), UNN Tromsø

Kursavgift: Gratis

Tid : onsdag 8. november 2017, kl. 08.30-15.45

Sted:  Tabletten (F1.101) Farmasibygget,UiT

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som tellende i etter- og videreutdanningsprogram hos Den norske legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Bioingeniørfaglig Institutt . Nærmere informasjon om godkjenninger og timeantall gis på kurset.

Påmeldingsfrist: 01.11.2017

Når og hvor

Dato
08.11.2017 
Klokkeslett
08:30-15:45 
Sted
Tabletten (F1.101), Farmasibygget UiT
 
Arrangør
Kvalitets- og utviklingssenteret (KVALUT)
Klinisk forskningsavdeling 
Mer informasjon
Meld deg på kurset her