Kurs for ungdom med hjertesykdom og deres foreldre, Tromsø

Kurs, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, Barne- og ungdomsavdelingen, Tromsø

1-dagskurs for ungdom med medfødt eller ervervet hjertesykdom og deres foreldre/foresatte.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Neste kursdato: 24. oktober

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

 

Hvis barnet ikke er pasient ved avdelingen, kan du kontakte fastlegen og be om at en kortfattet henvisning sendes: Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge, boks 53, 9038 Tromsø.
 
Påmeldingsfrist: 1.oktober

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Barne- og ungdomsavdelingen, Tromsø, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk UNN, Foreningen for hjertesyke barn (FFHB.no) og LMS UNN Tromsø.  
Kontaktinformasjon
Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk 
v/ Solfrid Kindlihagen  
Tlf: 77 66 97 58/ 77 66 92 42
Tove Berg Guttormsen
Tlf: 77 66 90 79

Sekretær  Tlf: 77 62 63 66/ 77 62 63 30

eller:   
LMS /Anne Jorid Strømholt
Tlf: 77 75 41 70
 
Mer informasjon
anne.jorid.stromholt@unn.no  

Praktiske opplysninger

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Pasienthotellets hjemmeside
Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)

Praktiske opplysninger om Tromsø (litt nede på siden)

Innhold

Kurset er for deg som:

 • Er ungdom med medfødt eller ervervet hjertesykdom eller er forelder til en ungdom med denne sykdommen
 • Ønsker å lære mer av fagfolk om hjertesykdom for å mestre hverdagen bedre
 • Ønsker å møte andre i samme situasjon og
  dele erfaringer

 
Temaer kan være:

 • Erfaringer fra en ung voksen med hjertesykdom
 • Erfaringer fra en forelder til en ungdom med hjertesykdom
 • Hjertesykdom v/lege
 • Fysisk aktivitet
 •  Erfaringsutveksling i grupper
 • Overgang til videregående skole / yrkesvalg
 • Å være ung og leve med hjertesykdom


NB! Store deler av dagen vil foreldre og ungdommer være adskilt med forskjellig program.

 Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

 Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Helsenorge.no sin side om medfødte hjertefeil

Foreningen for hjertesyke barn

Oppfølging av ungdom og unge voksne med medfødte hjertefeil

Fant du det du lette etter?